Made-in-Europe.nu

Benchmark Verspanen: hoe investeert de sector in technologie en mensen?

Technologische ontwikkelingen in de CNC-verspaning gaan sneller dan ooit. Wie niet meegaat, raakt achterop als het gaat om nauwkeurigheid, kwaliteit, doorlooptijd en uiteindelijk efficiency. Investeren in nieuwe technologie en in je medewerkers betekent investeren in concurrentiekracht. Maar hoe ziet het investeringsgedrag van de metaalverwerkende industrie er uit? De Benchmark Verspanen moet inzicht in het investeringsgedrag opleveren.

 

Benchmark Verspanen door Made-in-Europe, Koninklijke Metaalunie en ESEF/Jaarbeurs

 

Deze vraag is actueler dan ooit. De Nederlandse verspanende industrie heeft een goed jaar achter de rug. Eigenlijk is er al enkele jaren sprake van een opgaande lijn. En dan hoor je tegen het eind van het jaar weer dat bedrijven gaan investeren. ‘Want we hebben goed verdiend.’

 

Sneller groeien dan de markt

Wie goed in de markt kijkt en met ondernemers praat, ziet dat sommige bedrijven veel sneller groeien dan de markt als geheel. Dat zijn vaak de ondernemingen die een technologie roadmap hanteren. Zij koppelen hun investeringsplannen aan hun strategische ondernemingsdoelen. Doordat zij heel planmatig met hun investeringen bezig zijn, zie je dat ze vaak in de kopgroep zitten als er nieuwe technologie op de markt komt, zoals momenteel additive manufacturing. Ze investeren er niet zozeer in omdat ze het nieuwste van het nieuwste in huis willen hebben, maar omdat ze zien hoe technologische innovaties het realiseren van hun strategische ondernemingsdoelen ondersteunen.

 

Presentatie resultaten op ESEF 2016

In Nederland zijn er geen onderzoeksgegevens beschikbaar, waarmee elk verspanend bedrijf zijn eigen aanpak kan vergelijken met het gemiddelde verspanend bedrijf in Nederland. En met de snelst groeiende ondernemingen in deze innovatieve industrie. Daarom start Made-in-Europe samen met Koninklijke Metaalunie en de ESEF/Jaarbeurs een onderzoek dat ze voortaan jaarlijks willen houden. De centrale vragen zijn: hoe investeren verspanende bedrijven in Nederland in technologie? En houdt dat gelijke tred met investeren in het kennisniveau van de medewerkers? Het onderzoek vindt de komende weken online plaats. De resultaten worden door de Koninklijke Metaalunie geanalyseerd. De samenvatting verschijnt samen met een reactie door Metaalunie-voorzitter Fried Kaanen in het Jaarboek Verspanen 2016, uitgegeven door Made-in-Europe en 54UMedia. Daarnaast vindt er op de ESEF 2016 een forumdebat plaats, waarin Fried Kaanen in discussie gaat met ondernemers over de uitkomsten van het onderzoek. Tijdens de ESEF en Technishow week wordt eveneens het eindrapport gepresenteerd.

benchmark verspanenWilt je meedoen aan dit onderzoek? De vragenlijst kan online ingevuld worden. Dat gebeurt anoniem. De deadline hiervoor is 31 december 2015. Doet je mee? Je kunt dan na de ESEF de eigen investeringsstrategie vergelijken met de rest van de verspanende industrie in Nederland.

Hier staan de vragen
(www.benchmarkverspanen.mwm2.nl)

 

2 comments

Pin It on Pinterest