Made-in-Europe.nu
Jo Kaeser

Siemens intensiveert R&D rondom digitalisering

Siemens schakelt een tandje bij wat betreft innovatie en dan met name digitalisering. Het Duitse concern trekt het budget voor R&D verder op tot 5,9% van de omzet dit jaar. De 300 miljoen euro die extra worden uitgetrokken zullen onder andere besteed worden aan innovaties op het vlak van digitalisering, naast automatisering en decentrale energiesystemen. Ook inhoudelijk verandert de innovatiestrategie. 

 

Al 300.000 apparaten gekopeld aan Siemens IoT platform Sinalytics

Het Duitse concern kiest nadrukkelijker voor vormen van open innovatie en gaat ruimte beiden aan start ups. Dat heeft Jo Kaeser, CEO, samen met Siegfried Russwurm, binnen het concernbestuur eindverantwoordelijk voor technologische ontwikkeling, bekend gemaakt. Beiden hebben de nieuwe innovatiestrategie gepresenteerd. Het R&D budget wordt verruimd tot circa 4,8 miljard euro in het lopende boekjaar 2015-2016. Dit betekent dat sinds 2014 de R&D-investeringen met ongeveer 20 procent zijn gestegen.

 

Innovation AG

Siemens introduceert Innovation AG, een eenheid die in een start-up omgeving ruimte biedt voor experimenten en groei. Deze afdeling moet bovendien als adviseur, promotor en als een soort risicokapitaal-verstrekker fungeren voor zakelijke of projectideeën, die zich onafhankelijk van de kernactiviteiten van de onderneming moeten kunnen ontwikkelen, zeg maar als onderneming in oprichting. Daarnaast wil de onderneming de innovatiecultuur van haar medewerkers gericht versterken en stimuleren. Hiertoe richt Siemens een innovatiefonds op. Hiervoor stelt de onderneming de komende drie jaar tot 100 miljoen euro ter beschikking,  bovenop de 300 miljoen euro aan extra investeringen voor R&D in het lopende boekjaar. Om de innovatie- en technologiecompetentie van de onderneming over de hele linie te verbeteren, heeft Siemens een wetenschappelijke raad in het leven geroepen. Deze Siemens Technology & Innovation Council (STIC) zal in nauwe samenwerking met het concernbestuur strategische thema’s op technologisch en innovatief gebied beoordelen op economisch rendement.

 

Digitaliseringsplatform Synalitics

Een van de zwaartepunten in het onderzoek is digitalisering. Siemens gaat in China een onderzoekscentrum inrichten voor divisieoverschrijdend onderzoek naar digitalisering voor de internationale markt. Het concern verwacht dat de omzet met digitale diensten en producten jaarlijks zo’n 15% zal groeien. Internet of Things begint stilaan vorm te krijgen. Als technologische basis heeft Siemens hiervoor het ondernemingsbrede software-platform Sinalytics ontwikkeld. Hierin zijn diverse bestaande en nieuwe technologieën samengebracht voor onderhoud op afstand, gegevensanalyse en cyber security. Dit platform maakt het mogelijk de grote hoeveelheden gegevens die door sensoren in machines en installaties worden geregistreerd, samen te voegen, veilig te versturen en te analyseren. Op basis van deze informatie zijn nieuwe diensten mogelijk  zoals verbeterde bewaking van gas- en windturbines of van treinen, gebouwen of beeldvormende medische apparatuur. Nu al zijn circa 300.000 apparaten met Sinalytics verbonden. Belangrijk zijn de uitgebreide technologieën voor cyber security, waarmee vertrouwelijke gegevens veilig verzonden, opgeslagen en geanalyseerd kunnen worden.

 

Siemens gooit innovatie open

 

9 uitvinders van het jaar

Siemens heeft negen bijzonder vernieuwende uitvinders, werkzaam binnen het bedrijf, uitgeroepen tot ‘uitvinder van het jaar 2015’. De wetenschappers uit Duitsland, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Noorwegen zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 650 uitvindingen en 309 afzonderlijke patenten. Siemens reikt deze prijs sinds 1995 uit aan excellerende onderzoekers en ontwikkelaars binnen de onderneming Volgend jaar kunnen ook onderzoekers van buiten de onderneming meedingen naar deze prijs. “Onderzoek in de 21e eeuw kan en mag niet plaatsvinden vanuit een ivoren toren“, aldus Siegfried Russwurm. “De tijd van knutselaars die in stille achterkamertjes ideeën voor de toekomst ontwikkelen, is voorbij. Tegenwoordig is bij de ontwikkeling van innovaties een nieuwe, open vorm van samenwerking noodzakelijk. Onze inspiratie is tegenwoordig afkomstig uit crowdsourcing, hackathons op softwaregebied, samenwerkingsverbanden met universiteiten en onderzoeksinstituten, alsmede kleine, wendbare start-ups”.

 

FOTO: Jo Kaeser, CEO, tijdens de presentatie van de nieuwe innovatiestrategie. Links Siegfried Russwurm.

Pin It on Pinterest