Made-in-Europe.nu
lasertec 3d

DMG Mori topman: subtractieve techniek niet langer toereikend

Traditionele verspanende technieken zijn in de toekomst niet meer toereikend om aan de vraag naar complexe delen en werkstukken van composieten specifieke materialen te voldoen. Dat heeft DMG Mori topman dr. Masahiko Mori gezegd tijdens een analistenconferentie over de financiële resultaten. In hetzelfde gesprek heeft hij eveneens aangegeven bij DMG Mori klanten bij DMG Mori klanten een groeiende interesse in Industrie 4.0 te zien.

 

DMG Mori Co Ltd houdt vast aan doelstelling 16.000 CNC-machines te verkopen in 2020

DMG Mori Co Ltd heeft onlangs de resultaten over het 3e kwartaal van het boekjaar gepresenteerd. Daarin zijn de resultaten van DMG Mori AG geconsolideerd. Omdat het concern overschakelt van een gebroken boekjaar naar een boekjaar dat gelijk loopt aan het kalenderjaar, zijn cijfers lastig te vergelijken. Interessanter is de toelichting die het management geeft op de huidige trends. 3D printen en Industrie 4.0, oftwel internet of things, zijn de twee meest in het oog springende trends waar Mori zijn visie op gaf tegenover de analisten.

 

3D printen noodzakelijk

Een punt dat hij aansnijdt heeft betrekking op het veranderend materiaalportfolio bij de klanten van de Duits-Japanse machinebouwer. Lichter, sterker en bestand tegen hogere temperaturen: dat ziet men zowel bij klanten uit de luchtvaartindustrie, energiesector alsook tot op zekere hoogte in de automotive industrie. In zijn algemeenheid ziet men een toename van materialen die lastig verspaanbaar zijn, composieten en keramische materialen. Daarnaast worden de componenten in vrijwel alle sectoren, inclusief de medische industrie complexer. En men ziet een toenemend gebruik van composieten en speciale materialen. Masahiko Mori: “De conventionele verspanende technologie, materiaal wegnemen, is niet meer toereikend om volledig te voldoen aan dergelijke nieuwe vragen uit de markt. Daarom hebben we Lasertec 3D ontwikkeld om additieve technologieën toe te voegen.” De kracht van de Lasertec 3D machines is volgens de topman van het concern dat ze additieve en subtractieve technologie combineren. Je hoort overigens steeds meer ingewijden uit de 3D printindustrie zeggen dat hybride machines zeer kansrijk zijn.

 

Smart industry gevraagd

Het tweede punt dat dr. Masahiko Mori in de analistenmeeting aanhaalde was de vraag naar Internet of Things, smart industry in Nederland, Industrie 4.0 in de Duitstalige landen. Ook op dit punt ziet men de interesse bij de klanten groeien omdat men naar méér productiviteit zoekt. Dankzij kunstmatige intelligentie, gebaseerd op de grote databank met daarin parametersettings voor uiteenlopende materialen en toepassingen, moet de productiviteit verder worden verhoogd. Internet speelt hier een essentiële rol in. De Celos interface speelt hierin een grote rol (lees ook het artikel in het Jaarboek Verspanen over de Industrie 4.0 machine van DMG Mori en Schaeffler). DMG Mori wil ook de eigen sales en productie activiteiten verbeteren door Industrie 4.0 toe te passen.

 

dmg mori ecoline
De ecoLine is belangrijk voor DMG Mori. Op de TechniShow werd de nieuwe ecoMill 600V getoond met het nieuwe 21,5 inch scherm met Sinumerikbesturing.

Doelstellingen Vision2020 blijven haalbaar

Verder heeft dr. Mori gezegd dat het concern na de consolidatie van de Duitse tak op schema ligt voor de doelstellingen zoals die verwoord zijn in Vision2020: Het doel is om tegen 2020 jaarlijks 16.000 machines te verkopen, een operationele marge van 13 – 15% te halen en geen schuld meer te hebben. In het fiscale boekjaar 2015 kwam DMG Mori Company Ltd tot 11.484 verkochte machines. “In de kapitaal-goederenindustrie kunnen omzetten tijdelijk omlaag gaan als gevolg van het cyclisch karakter. Desondanks hebben we er alle vertrouwen in dat we de doelen uit Vision2020 gaan halen”, aldus de topman van de grootste speler in de verspanende markt. De beoogde omzetgroei zal niet alleen komen uit de high end machines maar eveneens uit de verkopen van de ecoLine machines, de basismodellen. Masahiko Mori: “Deze categorie heeft de grootste marktwaarde. ecoLine slaat een brug die klanten ondersteunt naar het hoger segment in de toekomst.” 60% van de orders voor ecoLine machines komt van nieuwe klanten die DMG Mori met deze modellijn weet aan te trekken. Klanten die in de toekomst ook de high end machines gaan kopen.

 

Pin It on Pinterest