Made-in-Europe.nu

CECIMO ontvouwt Europese AM-strategie

CECIMO heeft een concept Europese AM-strategie gepresenteerd. Om tempo te houden in de Europese ontwikkeling van de technologie en vooral de toepassing ervan in het de industrie te versnellen, is zo’n pan-Europese strategie noodzakelijk, vinden de Europese machinebouwers. CECIMO pleit met name voor subsidies aan het midden- en kleinbedrijf om 3D printen beter bereikbaar te maken.

10 punten plan om 3D printen sneller te laten landen in de maakindustrie

Voor de tweede keer heeft CECIMO een Europese AM & 3D Printing conferentie gehouden in het Europees parlement. Die ging over wetgeving die volgens Europarlementariërs die als co-host optraden, noodzakelijk is; over patentwetgeving die nog steeds niet geüniformeerd is in Europa en over het tempo dat zowel Aziatische landen als de Verenigde Staten maken op het vlak van digitalisering van de maakindustrie. “Europa moet vooruit en daarvoor hebben we advanced manufacturing voor onze industrie nodig”, zo zegt Reinhard Bütikofer, een van de EU parlementsleden die tijdens de conferentie hun visie gaven. “Daarvoor hebben we ‘wil’ nodig maar ook geld.”

 

Filip Geerts: de groei is geen hype

De Europese landen doen afzonderlijk veel aan het stimuleren van met name de ontwikkeling van additive manufacturing, aldus Filip Geerts, algemeen directeur van CECIMO. Europa loopt nog steeds voorop als het om additive manufacturing gaat, althans in metaal. Maar dat is niet voldoende. Volgens Geerts is het een illusie te denken dat alles uit een CAD programma 3D geprint kan worden tegen lage kosten. De jaarlijkse groei van 33% die Terry Wohlers onlangs weer heeft becijferd, is echter geen hype, aldus Geerts. Tot nog toe heeft Europa vooral onderzoek en ook wel investeringen in AM ondersteund. CECIMO denkt dat méér nodig is. “Het gebrek aan een Europese allesomvattende strategie bedreigt Europese entrepreneurs en stelt de eindgebruikers bloot aan toenemende concurrentie van buiten Europa. We moeten nu additive manufacturing gaan implementeren in de industrie en dat kan alleen met een allesomvattende Europese strategie.” CECIMO kijkt daarbij onder andere naar initiatieven zoals die de laatste jaren in de VS (America Makes) en China (5 jarenplan) genomen zijn.

Filip Geerts
Filip Geerts (midden), directeur van CECIMO: toegang tot financiën om 3D printen te implementeren in het MKB is cruciaal. Links EU-parlementslid Dario Tamburrano, rechts Peter Dröll, directeur bij DG Research and Innovation bij de Europese Commissie.

10-punten plan

De Europese koepelorganisatie van machinebouwers heeft een concept van zo’n strategie opgesteld. Deze bestaat uit tien punten. Opleiding en scholing is het eerste punt. Behalve dat er opleidingen ontwikkeld moeten worden, vindt CECIMO ook dat bestaande instrumenten zoals de FabLabs nog beter benut moeten worden. Bovenal moet er een Europese opleidingsagenda komen. Het tweede punt uit de strategie gaat over standaardisatie. Standaardisatie is het fundament onder de verdere ontwikkeling van AM. Het derde punt is aanpassen van de wet- en regelgeving omtrent patenten in Europa. Patenten zijn in Europa nog altijd duurder, mede door de gefragmenteerde regelgeving, dan in bijvoorbeeld de VS. Met name start ups en het mkb hebben behoefte aan lagere kosten en snellere erkenningen. Ook is er behoefte aan het reguleren van IP als productie door 3D printen decentraal gaat gebeuren.

 

Steun de toepassing in het MKB

Europa loopt als het om 3D metaalprinten gaat weliswaar voorop, de stap die nu noodzakelijk is gaat over de toepassing van additive manufacturing. CECIMO pleit er nadrukkelijk voor dat het Europese MKB, de ruggengraat van de industrie, ondersteund wordt bij de implementatie van additive manufacturing. Europa moet niet alleen R&D, ook ook businessdevelopment, werkplek innovatie, open innovatie en andere zaken rond advanced manufacturing en vooral 3D printen financieel gaan ondersteunen. Het MKB moet toegang krijgen tot financiële middelen om 3D printen toe te kunnen gaan passen. Het Europees instrumentarium voor steun aan het MKB moet daartoe verbreed worden, bepleiten de machinebouwers. Toegang tot investeringsmiddelen is namelijk een cruciale factor als het gaat om de inbedding van AM en andere advanced manufacturing technologieën in de maakindustrie. In het achtste punt uit de AM-strategie roept CECIMO daarom op om Europese durfkapitaal aan te trekken, specifiek gericht op technologische bedrijven. Ook moeten er fondsen komen voor het MKB dat in deze nieuwe technologie investeert.

 

Tijdens de conferentie in het EU-parlement gaven onder andere diverse kopstukken uit de AM-industrie hun visie op wat nodig is zodat de maakindustrie 3D printen breder gaat toepassen.
Tijdens de conferentie in het EU-parlement gaven onder andere diverse kopstukken uit de AM-industrie hun visie op wat nodig is zodat de maakindustrie 3D printen breder gaat toepassen.

 

ICT en H&S

De laatste twee punten uit de AM-strategie hebben betrekking op ICT en werkomstandigheden cq milieubelasting. De Europese ICT infrastructuur moet naar een hoger niveau worden getild, qua snelheid, kwaliteit en beveiliging. Supersnel en veilig internet is namelijk een voorwaarde voor de verdere digitalisering van de maakindustrie. Het laatste punt uit de strategie gaat over onderzoek naar de effecten van additive manufacturing op de arbeidsomstandigheden van medewerkers, met name kijkend naar H&S aspecten (health & safety). Gekeken moet worden welke bestaande regelgeving uitgebreid kan worden naar AM-machines en waar nieuwe wetgeving nodig is. Verder moet Europe onderzoek stimuleren naar de werkomstandigheden, bijvoorbeeld in verband met het werken met poeders en het vrijkomen van dampen tijdens 3D printen.

De panelleden uit de industrie en politiek die deelnamen aan de AM conferentie van CECIMO, deden nog andere suggesties voor de industrie.

Lees hier waarom zij denken dat businessinnovatie de succesfactor is

Een uitgebreid artikel hierover kun je lezen in de najaarseditie van 3D Print magazine.

 

1 comment

Pin It on Pinterest