Made-in-Europe.nu
robotinterface

VDW ontwikkelt standaard interface voor robot en CNC machine

De VDW heeft een standaard geformuleerd voor de communicatie tussen CNC-werktuigmachine en robot of palletwisselaar. Binnenkort staat de standaard op de agenda van het ISO-comité. Het is voor de eerste keer dat een standaard werd ontwikkeld voor de integratie van robots in productiesystemen.

 

Aanvraag bij ISO voor internationale standaard

De Duitse machinebouwers maken zich net als veel Duitse wetenschappers zorgen over de aarzeling in het midden- en kleinbedrijf om met Industrie 4.0 aan de slag te gaan. Vaker al is gewaarschuwd dat het industrieel mkb de revolutie die de digitalisering met zich meebrengt, niet mag missen. Een van de oorzaken van deze afwachtende houding is volgens de VDW het ontbreken van een heldere standaard voor communicatie tussen machines. “Bedrijven moeten dikwijls langdurende gevechten leveren voordat hun machines in een geautomatiseerde cel met elkaar communiceren”, zegt Ralf Reines, technisch referent bij de VDW. “Als de interfaces niet op elkaar passen, begrijpen de machines elkaar niet.” De machinebouwers gebruiken namelijk vaak hun eigen interfaces.

 

Modulair en flexibel

De nieuwe norm die door de VDW Werkgroep Schnittstelle Werkzeugmaschine-Automation is ontwikkeld, is modulair en flexibel. De interface is geschikt voor uiteindelijke toepassingen; overal waar werkstukken van een transportsystyeem overgebracht moeten worden naar een CNC-gestuurde bewerkingsmachine. Dit kan een stand alone machine zijn met automatische belading maar net zo goed een complexe productiecel bestaande uit meerdere machines die verschillende bewerkingen na elkaar uitvoeren. Er kan binnen de standaard gekozen worden voor drie niveaus en verschillende opties, waarmee de standaard passend gemaakt kan worden aan de specifieke eisen van het project. Heeft een machine bijvoorbeeld geen deur die gesloten moet worden, dan wordt dat signaal eenvoudigweg achterwege gelaten. De belangrijkste veiligheidstechnische aspecten worden met een aparte interface geregeld. De standaard is geschreven in een Excel bestand, waarmee de signalen eenvoudig gefilterd kunnen worden.

 

Dit jaar nog start ISO-procedure verwacht

De Duitse machinebouwers verwachten dat de invoering van de standaard tot een kostenbesparing zal leiden. Op dit moment ontwikkelen system integrators immers de interfaces op basis van wat bekend is in de literatuur. Dat betekent dat in de praktijk vaak nog aanvullend werk nodig is voordat een geautomatiseerde lijn operationeel is. Deze tijdrovende en kostbare aanpassingen zijn niet nodig als partijen volgens de nieuwe standaard werken. Zover is het echter nog niet: het ISO-comité gaat eerst onderzoeken of er behoefte is aan een dergelijke standaard. Zeggen vier landen ja, dan wordt de formele procedure gestart. Experts verwachten dat dit nog dit jaar het geval zal zijn.

 

1 comment

Pin It on Pinterest