Made-in-Europe.nu
smart connected supply chain

Brainport Campus: ‘Slimme stekker’ stroomlijnt data-uitwisseling hele keten

Een van de uitdagingen waar de maakindustrie voor staat, is data uitwisseling. Smart industry leidt tot heel nieuwe vormen van samenwerking. En dan moeten partijen data foutloos en gemakkelijk kunnen uitwisselen.  KMWE is één van de partijen binnen het fieldlab Smart Connected Supplier Network dat een ‘stekker’ ontwikkelt die de IT-systemen van bedrijven in de keten op een eenvoudige wijze koppelt.

 

Edward Voncken (KMWE): data-uitwisseling grote uitdaging voor connected supplychain

De Brainport Industries Campus is een van de partijen in het fieldlab Smart Connected Supplier Network, een van de 29 operationele fieldlabs van Smart Industry. Edward Voncken, CEO en mede-eigenaar van KMWE Group, gaf op het Smart Industry Jaarevent een inkijkje in zowel de stand van zaken van de Brainport Campus alsook de uitdagingen die digitalisering met zich meebrengt.

smart industry
De ontwikkelingen rond data-uitwisseling kwamen aan bod tijdens een van de sessies op het Smart Industry Jaarevent 2017.

 

Samenwerken onder één dak

Digitalisering is één van de acht technologieën waar de maakindustrie mee aan de slag moet. Net als samenwerken in telkens andere samenstellingen, zo hield Willem Vermeend de deelnemers aan het Smart Industry Jaarevent voor. In Eindhoven krijgen beide aspecten vorm binnen de Brainport Industries Campus. Samenwerken komt bijvoorbeeld aan bod doordat in het atrium van elk gebouw bedrijven faciliteiten gaan delen, onderling maar ook met onderwijsinstellingen. “In het eerste blok dat we bouwen gaat het om een 3D metaalprinter en een multimaterialen printer. Ons idee is in het atrium samen te werken en te ontwikkelen”, aldus Edward Voncken. In de toekomst kan ook een toeleverancier als KMWE niet langer alles zelf doen.

 

3D metaalprinter gezamenlijk delen

Als voorbeeld van toekomstige samenwerkingsverbanden noemde hij AddLab. Hierin heeft een aantal toeleveranciers de 3D metaalprinttechnologie gezamenlijk verkend. Additive Industrie is een ander voorbeeld. De 3D printerfabrikant gaat ook zijn intrek nemen in Brainport Campus. In het atrium wordt een 3D lab gebouwd. Edward Voncken: “We gaan de machines voor productie gebruiken maar we leveren ook onderdelen.” Dit soort samenwerkingsverbanden gaan tot nieuwe businessmodellen leiden.

 

Edward Voncken
Edward Voncken, CEO van KMWE Group, gaf tijdens het Smart Industry Jaarevent een toelichting op de Braindport Campus en de noodzaak om datauitwisseling te vergemakkelijken.

Samenwerking in de keten staat of valt met software

“Alles staat of valt echter met software. Hoe verbind je de logistiek van tientallen bedrijven?”, zegt Voncken. Advanced logistics en advanced manufacturing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat de samenwerking niet beperkt blijft tot de bedrijven op de campus, ontwikkelt men op dit moment binnen het fieldlab Smart Connected Supplier Network een ‘slimme stekker’. Een softwareplatform. Hiermee moeten bedrijven ongeacht de softwaresystemen die ze gebruiken, data met elkaar kunnen uitwisselen zonder dat er informatie verloren gaat. Edward Voncken noemt het een illusie te verwachten dat iedereen op dezelfde software gaat overstappen. Laat staan dat je als Nederlandse toeleveranciers grote OEM’ers kunt dwingen bepaalde standaarden te gaan gebruiken. Zo’n tool om foutloos en eenvoudig data uit te wisselen, is onmisbaar.

 

Eric Bakker van MKG: wie over 4 jaar nog met papier werkt is te laat.

Over 4 jaar ben je te laat

Supplydrive is de partij die de ‘stekker’ ontwikkelt in de zin van een softwareoplossing die verbindingen mogelijk maakt tussen de meest voorkomende softwaresystemen in de maakindustrie. Hiermee kan een keten volledig papierloos gaan werken. De eerste versie van het systeem is al operationeel. Het bevat een bibliotheek van connecties tussen de meest voorkomende softwaresystemen. Door zo’n bibliotheek te delen, zijn maatwerkoplossingen niet langer nodig. Eric Bakker, die vanuit MKG Nederland en Supplydrive kernlid van het fieldlab is, benadrukte in zijn presentatie het belang om aan de slag te gaan met het databeheer. “Iedereen moet starten. Als je over een paar jaar nog met papier werkt, val je buiten de boot.”

In het fieldlab Smart Connected Supplier Network werken tot nog toe samen Brainport Industries, KMWE, NTS Group, Eurotechniek, MKG, Isah en TNO. Het fiedlab zoekt aansluiting bij de industrial data space die in Duitsland momenteel ontwikkeld wordt.

 

Pin It on Pinterest