Made-in-Europe.nu
smart industry

Nieuw kabinet moet geld uittrekken voor versnelling smart industry

De boodschap van de Nederlandse industrie aan politiek Den Haag is duidelijk. De actieagenda Smart Industry moet versnellen. Het volgende kabinet moet daar vol op inzetten en structureel geld voor uittrekken. Dat is echter nog geen gelopen race. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: de politiek gooit met gratis bier en biefstukken, maar de doorrekening van de programma’s laat zien dat men wil bezuinigen op de WBSO. “Als we dat laten gebeuren, gaat het niet de goede kant op.”

 

Fried Kaanen: tijd voor vertaalslag richting MKB

Het Smart Industry Jaarevent greep natuurlijk de kans die de komende verkiezingen biedt, met beide handen aan. 29 fieldlabs zijn er momenteel operationeel; 3 staan er in de startblokken. “We moeten nu de versnelling aanbrengen”, aldus Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME. Want met meer dan 700 deelnemers was het event in Utrecht druk bezocht, terecht maakte Metaalunievoorzitter Fried Kaanen de opmerking dat het tijd wordt de vertaalslag te maken naar het MKB in de maakindustrie. “Die bedrijven zijn hier niet.” En deze ondernemers moeten wel betrokken worden bij de ontwikkeling richting smart industry. De Metaalunie werkt daar zelf aan via Teqnow. Maar er is smeerolie nodig om het MKB mee te nemen, aldus Fried Kaanen.

 

Fried Kaanen
Fried Kaanen (Koninklijke Metaalunie): we moeten het MKB betrekken bij smart industry.

Vijf stappenplan voor versnelling

De drie werkgeversvoorzitters hebben een vijf stappenplan gepresenteerd. Ze pleiten ervoor dat het volgende kabinet vol inzet op smart industry. Er moet structurele financiering komen voor onderzoek en de Fieldlabs. De overheid moet bedrijven actief ondersteunen bij hun volgende stap. Met een stevig assesment moeten bedrijven geholpen worden sneller in te spelen op de mogelijkheden die ze hebben. Punt 4 richt zich op het onderwijs, dat moet innoveren en flexibiliseren. In de bedrijven moet de leercultuur verbeteren. En punt 5 is dat Nederland het expertisecentrum moet worden op het gebied van datasharing in de industrie. Althans, dat is de ambitie van de drie voorzitters. Met een twitterbombardement richting de fractievoorzitters in Den Haag werd deze boodschap overgebracht: investeren in smart industry levert 1% extra groei op en nieuwe banen.

 

smart industry
Het Smart Industry Jaarevent trok zo’n 750 deelnemers.

 

Gratis bier en biefstuk of investeren in de toekomst?

Deze boodschap richting Den Haag is volgens Hans de Boer wel nodig. Hij schaart zich achter het plan voor de versnelling. “Want dit legt het accent op het verdienvermogen van de economie en de samenleving.” De Boer vindt dat de politieke partijen wel erg veel met gratis bier en biefstuk bezig zijn de laatste tijd. Waar het om gaat is dat we ook in de gaten houden dat de kinderen en kleinkinderen nog fatsoenlijk geld verdienen en een goede baan vinden. Hij toonde zich enigszins bezorgd als het gaat om de politieke alertheid voor de langere termijn. Hij wees onder andere op de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het CPB. Hieruit blijkt volgens hem dat de politiek wil bezuinigen op de WBSO regeling. “Als we dat laten gebeuren gaat het niet de goede kant op.” 1 miljard euro extra voor kennisontwikkeling, R&D en digitalisering van de zorg moet wat hem betreft vastgelegd worden in het regeerakkoord. “Anders komt het niet goed.”

 

Willem Vermeend
Willem Vermeend ziet volop kansen voor de Nederlandse industrie, maar dan moet die wel nu in actie komen met smart industry.

 

Willem Vermeend: kansen en bedreigingen

Want veel tijd om als industrie over te schakelen naar smart industry concepten is er niet meer. Dat maakte Willem Vermeend aan het begin van het Smart Industry jaarevent duidelijk. Hij ziet de komende jaren in hoog tempo 2 tot 300.000 banen in Nederland verdwijnen. Het grote probleem is volgens hem dat de Haagse arbeidsmarktpolitiek gebaseerd is op de oude arbeidsmarkt die al lang verdwenen is én dat het onderwijs opleidt voor banen die er morgen niet meer zijn. “We zijn niet toekomstgericht. Dat is het probleem van dit land”, aldus Vermeend. Zonde, want er liggen enorme kansen, met name in klimaattechnologie én softwareontwikkeling tegen cybercrime.

 

3 comments

Pin It on Pinterest