Universiteit Twente: miljoen euro’s voor smart industry projecten

Utwente

Vanuit het Europees EFRO fonds krijgt de Universiteit Twente een half miljoen euro subsidie. Daarmee kunnen medewerkers van uit het MKB in Oost Nederland tegen een ster gereduceerd tarief aan de universiteit de post-master Professional Doctorate in Engineering volgen. UT heeft budget voor 18 van deze trajecten, specifiek bedoeld voor het MKB. Daarnaast zijn onderzoeksprojecten naar smart industry toepassingen goedgekeurd. 

 

Ook opening gezamenlijk centrum met Fraunhofer IPT

Het gaat om de zogenaamde PDEng-trajecten. Het PDEng Cluster Smart Industry Oost-Nederland verbindt de maakindustrie met de Universiteit Twente om zo gezamenlijk te leren, talent op te leiden en doelgerichte oplossingen voor Smart Industry-onderwerpen te ontwikkelen.

 

Sterke positie maakindustrie

Aanvrager en PDEng-coördinator Timo Meinders: “Oost-Nederland heeft een sterke positie in de maakindustrie. Om deze positie te behouden en uit te bouwen is het van cruciaal belang dat het MKB in Oost-Nederland actief mee gaat in de Smart Industry beweging. Het PDEng Cluster Smart Industry Oost-Nederland heeft als doel een versterking van de goede positie van het MKB, bevordering van de onderlinge samenwerking tussen MKB’ers, valorisatie van UT-kennis en het opdoen van nieuwe kennis over Smart Industry in de praktijk.” Dankzij de subsidie kan het bedrijfsleven goedkoper deelnemen aan het cluster.

 

Andere smart industry projecten goedgekeurd

De subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is niet het enige succes dat UT boekt op het vlak van smart industry. Onlangs keurde technologiestichting STW zes onderzoeksvoorstellen goed. De projecten richten zich op ‘het realiseren van ongekend slimme industriële processen’. Het totale budget daarvan bedraagt 3,6 miljoen euro. In vier van deze goedgekeurde projecten is de UT actief betrokken. Onderzoekers gaan onder andere aan de slag met voorspellend onderhoud in staalindustrie; foutloos produceren en gepersonaliseerde producten en services.

 

FPC@UT

De ondertekening bij de opening van het FPC@UT: Top: Maurice Herben, Geert Dewulf, Thom Palstra, Eddy van Hijum, Thomas Bergs, Fred van Houten; Bottom: Wim Boomkamp, Fritz Klocke, Victor van der Chijs

 

Onderzoeksinstituut met Fraunhofer

Tot slot heeft de Universiteit Twente vorige week samen met het Fraunhofer Instituut het gezamenlijke Fraunhofer Project Center for Design and Production Engineering for Complex High-Tech Systems geopend. Ook Saxion Hogeschool participeert hierin. Het FPC@UT ontwikkelt en biedt oplossingen voor smart industry door de vertaling van wetenschappelijke kennis naar praktisch toepasbare technologische innovaties. Fred van Houten, hoogleraar Design Engineering aan de Universiteit Twente, heeft in de afgelopen jaren achter de schermen hard gewerkt aan het opbouwen van een samenwerking met Fraunhofer IPT en het aanhalen van de banden met Duitse partners in de industrie. “Fraunhofer staat voor maatschappelijk relevante toepassing van wetenschappelijk onderzoek. Zij slagen erin de opbrengst van het onderzoek direct te vertalen naar toepassing in de markt, in de industrie. Die samenwerking is cruciaal, niet alleen voor Twente maar voor heel Nederland.”

 

Authors

Gerelateerde artikelen

Top