Made-in-Europe.nu
meten op de machine

100% kwaliteitscontrole dankzij sensortechnologie

Steekproefsgewijze controles worden in de toekomst vervangen door 100% kwaliteitscontrole. Met dank aan de toepassing van nieuwe sensortechnologie, gedreven door Industrie 4.0. Dat voorspelt professor Gisela Lanza van het Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Meettechniek wint aan belang, zegt ze vooruitlopend op de EMO 2017. Meten zal dan veel meer in de machine gebeuren.

 

EMO vooruitblik: meettechnologie verschuift verder richting machine

Industrie 4.0 vergt nieuwe inline meettechnologie. Een werktuigmachine verandert steeds meer in een meetmachine, zo zal in september op de EMO 2017 in Hannover zichtbaar zijn. Meettechnologie verschuift dus steeds meer vanuit de meetkamer richting de productievloer. Naast het meten van de exacte positie, onafhankelijk van de thermische invloeden, neemt de rol van de besturing toe. Deze moet in staat zijn de meetdata te verwerken, om naar een closed loop systeem toe te groeien. 100% kwaliteitscontrole wordt mogelijk door nieuwe sensortechnologie. Dat zullen exposanten in de Quality Area op de machinebeurs in Hannover demonstreren.

 

Meettechnologie zorgt voor concurrentievoordeel

Professor Gisela Lanza, zet haar kaarten op de adaptieve regelstrategieën voor kwaliteitsmetingen. Daarnaast ziet ze een groeiende interesse voor inline meten, zelfs meettechnologie geïntegreerd in de CNC machines. Hierdoor ontstaan er korte regelcycli. Productie kan direct worden bijgestuurd. “De metingen vinden niet meer in een afzonderlijke meetkamer plaats, maar direct in de productie. Hiermee neemt de behoefte aan modulair toegepaste meettechnologie toe, zowel in installaties als productielijnen. Standaard meetsystemen zullen minder worden gevraagd. Meettechnologie ontwikkelt zich tot een project gebaseerde business.” Daarmee kunnen bedrijven immers een concurrentievoordeel krijgen.

 

Gisela Lanza
Gisela Lanza (leerstoel Produktionssysteme und Qualitätsmanagement aan het Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).

 

Bosch koppelt meet- en procesdata aan ERP-data

Ze ziet wel nog uitdagingen die overwonnen moeten worden, voordat een CNC bewerkingscentrum in een hoogwaardige meetmachine is veranderd. Integratie van sensoren is een stap in deze richting. Afgezien van de hoge kosten, moeten de meetspecialisten nog afrekenen met storende invloeden van temperatuur en vervuiling in de machine. “Daarnaast willen bedrijven hoofdtijd paralel meten.” Volgens Gisela Lanza is het in de machine meten bij sommige hoogwaardige toepassingen vandaag de dag al state of the art. Ze noemt als voorbeeld de productie van injectoren voor dieselmotoren bij Bosch. Ze noemt Bosch als een voorbeeld van een onderneming die met MES- en IOT software zowel proces-, meet- als orderdata met elkaar verbindt. Data mining algoritmen gaan de productiemensen ondersteunen om aan de hand van alle meetdata een oordeel te kunnen vellen over de kwaliteit van de werkstukken.

 

Kwaliteitsbeoordeling werkstuk met Heidenhain 444 cyclus

Op de EMO demonstreert Heidenhain een voorbeeld van een closed loop regeling. De TNC 640 besturing heeft een meettastcyclus (444) voor het kalibreren van de meettaster. De CNC besturing weet dus altijd exact de positie van de tafel. De CNC operator kan vervolgens het werkstuk zeer precies meten in de machine, onafhankelijk van eventuele thermische invloeden. Met de 444 cyclus kan hij aan de hand van vooraf gedefinieerde toleranties een kwaliteitsoordeel over het werkstuk uitspreken.

De EMO 2017 vindt van 18 tot en met 23 september plaats in Hannover. Het thema is dit jaar Connecting systems for intelligent production.

 

1 comment

Pin It on Pinterest