Made-in-Europe.nu
brainport

Brainport regio wil miljarden van overheid

Brainport Eindhoven heeft de komende vier jaar een impuls nodig van 10,5 miljard euro. Daarmee kan de regio de  krachtige economische motor van Nederland blijven. De regio wil 8,4 miljard euro publieke middelen krijgen. Dat is de kern van een actieagenda die in Den Haag gepresenteerd werd.

 

Regio wilt wereldmarktleider worden in fotonische chips en energieopslag

Brainport Eindhoven doet een dringend beroep op samenwerking met het nieuwe kabinet en vooral extra middelen. De miljarden zijn nodig om een aantal belangrijke punten te verwezenlijken. Om aan de vraag van de kennisintensieve industrie te kunnen voldoen, zijn fors meer ‘gouden handjes en knappe koppen’ nodig. Daarom wordt in de actie agenda gepleit voor vernieuwing van het primair en voortgezet onderwijs door sterk in te zetten op nieuwe vaardigheden: ‘future skills’, zoals programmeren en probleemoplossend denken. Door werknemers doorlopend bij te scholen, blijven zij inzetbaar in een steeds veranderende arbeidsmarkt. De regio wil het aantal technologie- en ICT-studenten binnen zowel het MBO, HBO als WO verdubbelen en pleit voor een voortzetting van de 30% regeling voor internationale kenniswerkers.

 

Investeer in technologie en innovatie

Om internationaal toonaangevend te blijven, moet de Nederlandse overheid structureel minimaal 1 miljard euro extra investeren in onderzoek en ontwikkeling. Zo willen we Nederland met Brainport wereldmarktleider maken in fotonische chips en een versnelde doorbraak realiseren in energieopslag. Fiscale regelingen voor onderzoek en ontwikkeling, zoals de WBSO, zijn essentieel en moeten worden voortgezet. De in Brainport gevestigde technologiebedrijven investeren jaarlijks ruim 2,5 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling. Dat gebeurt enerzijds bij de bedrijven zelf, maar vooral ook in samenwerking met kennisinstituten. De huidige innovatieregeling is daarbij behulpzaam maar zou een enorme versnelling teweeg kunnen brengen als de toeslag van publieke zijde van 25 naar 50 procent wordt verhoogd. Om de functie van industriële en technologische kraamkamer van Nederland de komende decennia te kunnen blijven vervullen, is op korte termijn minimaal 500 miljoen euro aan risicokapitaal nodig

 

Betere bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de regio moet beter worden. Toplocaties moeten ontsloten worden. Daarmee vergroot de regio het arbeidsmarktbereik van een naar twee miljoen mensen. Topprioriteit  is een snelle en directe intercity Zuidelijke Randstad–Eindhoven–Düsseldorf/Keulen. Om het woon- en leeflimaat voor kenniswerkers te verbeteren moet fors geinvesteerd worden in het voorzieningenniveau. Ook daarvoor doet de regio een beroep op de overheid en pleit voor extra investeringen door het Rijk.

 

Inzetten op talentontwikkeling

Hans de Jong, CEO Philips Benelux en vicevoorzitter Stichting Brainport: “Voor de hightech maakindustrie in Nederland is talentontwikkeling cruciaal. Juist nu is het voor de toekomst van Nederland enorm belangrijk dat we investeren in innovatie en technologie. Om dit te realiseren moeten we vol inzetten op technische talentontwikkeling. ” De strijd om de voorsprong is groot, zegt Arnold Stokking, directeur TNO Industrie en lid van stichting Brainport . “Azië en Amerika zitten niet stil. Als we niets doen missen we de boot. Als we wel wat doen, kunnen we onze positie in de kopgroep behouden. En zeker als we de handen verder ineen slaan tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven waar wij in Brainport al zo succesvol in zijn.”

De Brainport Nationale Actieagenda is aangeboden door John Jorritsma (voorzitter), Hans de Jong en Arnold Stokking. Vanuit de domeinen die zij binnen het bestuur vertegenwoordigen – overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen – onderschrijven zij het belang van een extra impuls voor de toekomst van Nederland.

 

Pin It on Pinterest