Made-in-Europe.nu
serviceconcepten

Data gestuurde productie verandert verdienmodel van machinebouwers

Het verdienmodel van machinebouwers gaat door de digitalisering op de schop. Tot nog toe is dit model ‘asset’ gebaseerd: de verkoop van CNC-machines zorgt voor omzet. Pas als de machine van eigenaar wisselt, boekt de fabrikant omzet. Digitalisering en de komst van data gestuurde productie bieden machinebouwers de kans niet langer afhankelijk te zijn van inkomsten uit eenmalige verkopen. Op basis van data die ze uit de machines halen, kunnen ze nieuwe diensten gaan ontwikkelen. Maar zijn de klanten al zover?

 

CECIMO Magazine in thema van digitalisering en nieuwe businessmodellen: kansen en belemmeringen

 

De opmerking over de nieuwe verdienmodellen komt van Lina Huertas, hoofd Technology Stratagy for Digital Manufacturing bij het Manufacturing Technology Center (UK). Zij is een van de gastauteurs in de voorjaarseditie van CECIMO Magazine. Dat staat helemaal in het teken van nieuwe verdienmodellen, mogelijk door digitalisering van integratie van gereedschapmachines in online platformen. De uitgave blikt daarmee al vooruit op de EMO 2017 dit najaar. Ook op de beurs in Hannover staan digitalisering en connectivity centraal.

 

Hembrug CEO: klanten willen niet

Lina Huertas mag dan wel volkomen gelijk hebben als ze zegt dat data nieuwe serviceconcepten – en dus verdienmodellen – mogelijk maken. In dezelfde uitgave van CECIMO komt ook Robert Nefkens CEO van Hembrug aan het woord. Zonder het expliciet te zeggen, legt Robert Nefkens de vinger op de zere plek als het om digitalisering in de maakindustrie gaat. “Een van de belangrijkste thema’s als je over digitalisering praat, is dat klanten niet toestaan dat machinefabrikanten toegang hebben tot hun CNC machines. Daarvoor hebben ze verschillende redenen, bijvoorbeeld dat hun machines aan het interne netwerk zijn gekoppeld. Maar er klinkt altijd één grote bezorgdheid door: ze zijn bang om informatie te delen.”

Stabielere inkomstenstroom als je service verkoopt in plaats van machines

 

De voorjaarseditie van CECIMO Magazine staat in het teken van nieuwe businessmodellen in de data gestuurde maakindustrie.

Voordelen als je wel deelt

Toch liggen er kansen in de digitalisering, beklemtoont Lina Huertas. Zij bestempelt condition monitoring als de grootste kans. Op machineniveau, het hele proces alsook in de waardeketen kunnen data gebruikt worden voor verbeteringen. Predictive maintenance is één voorbeeld. Zij noemt verder de mogelijkheid om productielijnen real time te optimaliseren door gebruik te maken van de data die iets zeggen over de beschikbaarheid van de machines. Gebruikers van de machines profiteren dan primair in de vorm van operationele efficiency. Datadelen is hiervoor een voorwaarde. Zij ziet vooral technische belemmeringen, zoals het ontbreken van een hoogwaardige digitale infrastructuur, betrouwbare en veilige cybersecurity, digitale vaardige en het ontbreken van kennis, technologie en vaardigheden voor big data analyse. Lina Huertas verwacht dat de eerste machinebouwers die deze weg opgaan en transformeren van verkopers van hardware naar leveranciers van digitale services, een betere en stabielere inkomstenstroom zullen genereren. Hun machines gaan veranderen in slimme objecten, ondersteund door digitale diensten.

 

Fastems CEO: extra aandacht voor MKB

In dezelfde uitgave pleit Thomas Hedenborg, CEO van Fastems, voor extra aandacht voor het MKB als het om data gestuurde productiemodellen gaat. Volgens hem is dit inmiddels geen hype meer maar realiteit. “Industriële data zijn voor veel machinefabrikanten echte business issues.” Om de potenties hiervan te benutten, vindt hij zowel dat Europa de juiste voorwaarden moet stellen als pleit hij voor speciale aandacht voor het midden- en kleinbedrijf. “We hebben behoefte aan een beleid dat data gestuurde verdienmodellen in Europa stimuleert.” Peter Dröll, directeur Industrial Technologies bij de Europese Commissie kan zich hierin vinden. Hij wijst er echter op dat 29% van de bedrijven die participeren in programma’s binnen het kaderprogramma Horizon 2020, MKB bedrijven zijn. Met pilotprojecten en innovatiehubs wil hij het industriële MKB nog meer bewust maken dat ze digitalisering moeten oppakken. Vergeleken met de VS doet Europa het niet slecht. “Maar de VS excelleren in innovatieve businessmodellen.” Daarom is het project Business Make-Over gestart. Via de website en de fora kan ieder bedrijf zichzelf langs de meetlat leggen om te zien welke businessinnovatie het bedrijf nodig heeft.

In het CECIMO Magazine wordt het onderwerp digitalisering vanuit meerdere invalshoeken benaderd door een groot aantal auteurs. De pdf van het magazine kun je hier gratis downloaden.

FOTO: Het huidige en het nieuwe verdienmodel van machinebouwers in beeld gebracht (illustratie: CECIMO)

 

Pin It on Pinterest