Made-in-Europe.nu
BeSpoon

Trumpf neemt belang in precisie tracking specialist BeSpoon

Trumpf heeft een belang van 60 procent genomen in het Franse bedrijf BeSpoon SAS. Dat ontwikkelt sensoren en software voor precisie tracking in de industrie. Trumpf versterkt hiermee haar positie in de snel groeiende smart industry markt.

 

UWB-technologie van BeSpoon lokaliseert producten op centimeters

Zeker nu verwacht wordt dat mobiele robots (AGV’s) de komende jaren snel hun weg richting de maakindustrie gaan vinden, wordt het traceren van producten op de werkvloer belangrijker. BeSpoon ontwikkelt hiervoor zowel sensortechnologie, software en systemen. Hiermee kunnen goederen in een ruimte gelokaliseerd worden, in real time met een nauwkeurigheid van enkele centimeters. Trumpf zegt in het persbericht dat precisie tracking van producten een van de sleutelelementen in de digitale productieomgeving is. BeSpoon is een van de weinige bedrijven die dit zo nauwkeurig kunnen. Bij het jonge Franse bedrijf werken 12 mensen.

 

Een schematische voorstelling van het tracking systeem van BeSpoon. (Afbeelding:BeSpoon)

Realtime sportploeg volgen

De BeSpoon componenten zorgen voor transparantie in het productieproces. Daarvoor gebruikt men ultra wide band (UWB) technologie. Het systeem meet de tijd die een signaal onderweg is tussen twee ontvangers. Deze ‘transcievers’ zenden zowel uit als ontvangen signalen. Ze werken altijd in een master slave opstelling. Door een netwerk van meerdere trackers te bouwen kan men de producten op een 3D plattegrond weergeven. De hoge snelheid waarmee BeSpoon dit kan meten, komt tot uitdrukking in het speciale positie-tracking systeem voor sportploegen dat onlangs is geïntroduceerd. Hiermee kan elke speler in een team realtime worden gevolgd. Van elke speler worden gegevens geregistreerd zoals de snelheid, gemiddelde versnelling, springhoogte etcetera. Coaches kunnen dit gebruiken voor realtime feedback. Bedrijven krijgen door de goederenstromen te volgen veel meer inzicht in waar zich knelpunten voordoen die ze kunnen aanpakken.

 

De chip zit in een zeer kleine tag die aan de pallet of kist met producten bevestigd wordt.

 

Koppelen aan MES-systeem

Trumpf wil de Franse technologie combineren met MES systemen zoals Xetics. Hierdoor is in het MES-systeem op elk moment waar materialen, halffabricaten en afgewerkte producten zich op de werkvloer bevinden. Hiermee legt men een link tussen de fysieke en de digitale wereld. Trumpf gaat de technologie in eerste instantie aanbieden aan de gebruikers van het TruConnect portfolio. Omdat Trumpf veel potentieel in de technologie ziet, zoekt men samenwerking met andere partijen om deze nauwkeurige locatiebepaling ook in andere industrietakken dan de plaatbewerking door te ontwikkelen. Industrie 4.0 is een van de kernpunten uit de strategie van Trumpf, dat in dit kader eerder al het IoT platform Axoom is gestart.

FOTO: in de eigen productie integreert Trumpf de technologie van BeSpoon voor het realtime volgen van goederenstromen. (foto Trumpf)

 

Pin It on Pinterest