De rol van de mens is niet uitgespeeld in autonome productie, zoals we die in het smart industry tijdperk gaan zien. “De mens blijft altijd gevraagd, hetzij als supervisor hetzij als bedenker van processen”, zegt professor Eberhard Abele, president van WGP. Samen met zijn collega machinebouw professoren heeft Abele zich in het WGP gebogen over de vraag hoe arbeid er in de gedigitaliseerde productieomgeving gaat uitzien? Is de positie van de Duitse industrie bedreigd door de opmars van automatisering en Industrie 4.0?

 

WGP ziet geen bedreiging dat Duitsland koppositie verliest

Het WGP (Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik) is een groep van zo’n 40 Duitse professoren in de machinebouw. In het gremium pakken ze overkoepelende thema’s gezamenlijk op en kijken ze ook naar de bredere effecten van ontwikkelingen in de maakindustrie. Zoals de vraag welke rol de vakman nog speelt als de machines en fabrieken door smart industry oplossingen vergaand autonoom kunnen werken. Op hun najaarsbijeenkomst hebben ze voor het eerst de industriële werkplek in de autonome productie beschreven zoals die volgens hen in 2025 kan uitzien.

 

5 Niveaus van automatisering

Allereerst onderscheiden ze in de automatisering 5 niveaus, vergelijkbaar met de auto-industrie. Het 5e niveau beschrijven ze als een zelflerend systeem, dat autonoom en zonder operator de productie regelt. “Manloos betekent echter niet dat de mens in deze systemen geen rol meer speelt”, zegt Eberhard Abele, die in Darmstadt het Instituut voor Productionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen (PWT) leidt. Daarnaast wijst hij erop dat niet elk proces volledig autonoom wordt. Er moet ook een bedrijfseconomische afweging worden gemaakt hoeveel automatisering zinvol is.

 

De machinebouwprofessoren tijdens hun najaarsoverleg over de effecten van digitalisering op de rol van de mens in de industrie. 

 

Verliest Duitsland voorsprong?

De WGP professoren wijzen erop dat voorsprong van hoge lonen landen zoals die in West-Europa en in het bijzonder Duitsland, in de toekomst kan afnemen. Landen als China en Zuid-Korea zetten immers ook volop in op automatisering. Dat tast de voorsprong die landen als Duitsland nu nog hebben vanwege hun gekwalificeerde beroepsbevolking aan. Een ontwikkeling die je volgens hen evenmin uit het oog moet verliezen is die van predictive maintenance. Steeds vaker hoor je dat het voorspellen van onderhoudsintervallen een van de meest reële scenario’s van smart industry zal zijn. Dat betekent dat bedrijven minder mensen nodig hebben voor het instandhouden van de complexe productielijnen.

 

Verschil aanpak China en Duitsland

Toch denkt de WGP werkgroep dat Duitsland zijn voosprong kan behouden. Professor Abele: “Landen als China en de VS zetten in op software gestuurde productie. Duitsland daarentegen kiest voor een productiemodel aangestuurd door proceskennis. Daarmee zijn medewerkers zelfs in ver doorgevoerde automatisering in staat om het proces te volgen en in te grijpen.” Verder blijven goede vakmensen en ingenieurs nodig voor de installatie en het op afstand bewaken van de productiesystemen, denken de machinebouw professoren.

 

Professoren TüV

Dit alles neemt niet weg dat ze benadrukken dat opleidingen aangepast moeten worden. Want op dit moment speelt automatisering nog geen rol in de studieboeken. Daar komt nog eens bij dat de huidige generatie docenten – en ook hoogleraren – geen digital natives zijn. Daarom hebben de hoogleraren afgesproken dat ze op dit punt samenwerking willen zoeken met andere actoren op het gebied van digitalisering. Ze willen specifieke kennis vanuit de machinebouw inbrengen in andere opleidingen. Elk WGP instituut kan dan specifieke kennis via online modules beschikbaar stellen. Hierbij durven ze de hand ook in eigen boezem te steken. Professor Eberhard Abele: “We moeten in de academische opleidingen durven na te denken over een soort TüV voor professoren. Daarmee moeten we borgen dat academische opleidingen regelmatig eengepast worden, zodat de faam van de Duitse ingenieur blijft bestaan.”