Nederland moet koploper enkelstuks productie worden

Genoeg gepraat over smart industry. De Nederlandse industrie moet nu een tandje bijschakelen en smart industry oplossingen daadwerkelijk gaan implementeren. Want de ambitie Dutch Industry fit for the future is nog ver weg. En andere landen halen snel in. Daarom de oproep aan de politiek voor steun voor een nieuwe implementatieagenda.

 

Smart Industry presenteert implementatieagenda op jaarevent

Dat is de kernboodschap van het Smart Industry Event 2018, over een maand in Bussum. Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer krijgt dan de Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021 overhandigd en gaat met de deelnemers in discussie.

 

Versnelling noodzakelijk

Na drie jaar smart industry agenda in Nederland wordt het tijd voor een nieuwe fase. Er is weliswaar een brede beweging ontstaan. Bij de 30 fieldlabs zijn ondertussen 250 bedrijven, kennisinstellingen en de overheid betrokken. In het bedrijfsleven zijn 300 smart industry ambassadeurs actief. En er zijn vijf regionale agenda’s opgesteld, naast de andere activiteiten die het smart industry platform de afgelopen jaren heeft ontplooid. Toch is dat niet voldoende, blijkt uit een nieuw rapport dat als onderlegger voor het Smart Industry Event 2018 geldt. Dat komt mede doordat internationaal de ontwikkelingen op dit gebied in een hoog tempo doorgaan, net zoals de ontwikkelingen op technologisch vlak versnellen. Daarom moet het smart industry initiatief geïntensiveerd en geprofessionaliseerd worden, bepleiten de organisaties achter de Smart Industry agenda. Vandaar de Smart Industry Implementatieagenda 2018-2021.

 

smart industry

Het jaarevent van Smart Industry in 2017. Dit jaar vindt het evenement in Bussum plaats.

 

Nederland leidend op twee fronten

Het kerndoel van deze nieuwe agenda is versnelling van de digitalisering in de bedrijven. Op de transformaties smart production systems en humand centered production moet Nederland leidend worden. In 2020 is 80 procent van het Nederlandse bedrijfsleven up to date en toekomstbestendig op de transformaties Networked Factory, Digital Factory en Eco Factory. Dat zijn de twee ambities die Nederland moet hebben om internationaal niet achterop te raken. Concreet betekent dit onder meer dan Nederland koploper wordt in enkelstuks productie op maat, fabrieken intern volledig digitaal verbonden zijn, de mens in de productieomgeving maximaal wordt ondersteund door nieuwe technologie en dat de fabrieken de meest energiezuinige en materiaal efficiënte productieprocessen gebruiken.

 

Pleidooi voor MKB budget

Om dit te realiseren, moet er één landelijke assesment aanpak komen voor bedrijven, met een concrete follow-up. De fieldlabs moeten internationaal aansprekend worden, ze worden allemaal versterkt met skills labs voor nieuwe én bestaande werknemers én er moet een nationale roadmap smart industry uitgerold worden. De partijen achter Smart Industry bepleiten daarom extra beleid en budget van Economische Zaken. Onder andere moet er een speciaal MKB budget komen, moeten de plannen voor regelvrije zones waarin bedrijven kunnen experimenteren geconcretiseerd worden en is er meer budget nodig voor onderzoek. Verder moet er een overkoepelende visie op techniek- en ICT-onderwijs komen evenals op de de combinatie van leren, werken en innoveren. Economiche Zaken, Sociale Zaen en OWC moeten deze visie gezamenlijk ontwikkelen. Qua digitalisering moet ICT-standaardisatie en datadelen versneld worden, is het tijd voor een cybersecutiry agenda en moete nationaal beleid en een Europese digitale agenda meer op elkaar afgestemd worden.

Het Smart Industry Jaarevent vindt op 5 februari plaats in ’t Spant in Bussum. Keynotespreker is dit jaar Willem van der Leegte, oprichter van VDL. Er zijn daarnaast 14 deelsessies gepland. Het programma vind je hier.

 

 

Authors

Gerelateerde artikelen

Top