Made-in-Europe.nu
smart working

Nieuwe technologie een kans, maar collega krijgt het lastig

Medewerkers uit de technologische industrie zien de technologische ontwikkelingen vooral als een kans. Althans 83% van hen ziet dit zo, blijkt uit het Smart Working onderzoek door Berenschot en TIAS. Net iets meer dan de helft (51%) denkt dat het werk hierdoor leuker wordt. Opvallend is wel dat 95% van de medewerkers zelf aan de toekomstige eisen denkt te voldoen, maar 54% van hen ziet collega’s in de knel komen. Zelf overschatting of onderschatten ze hun collega’s?

 

Smart Working onderzoek FME naar

In opdracht van FME hebben Berenschot en TIAS het smart working onderzoek uitgevoerd. Ze hebben een kleine 7000 medewerkers gevraagd naar hoe ze tegen de snelle technologische ontwikkelingen aankijken. De resultaten die ze in het Smart Working rapport schetsen, zijn positief. De meesten staan positief tegenover de nieuwe technologie. Toch zien de onderzoekers best wel punten die alertheid vragen.

 

Bezorgdheid om collega’s

Een hiervan is dat de meeste medewerkers zichzelf in staat achten om mee te komen met de nieuwe ontwikkelingen. Maar iets meer dan de helft maakt zich zorgen om de collega’s. De onderzoekers zeggen dat dit een beeld is dat vaker bij dergelijke onderzoeken opduikt. “Veel mensen denken te kunnen meebewegen ook als de kans groot is dat hun functie geautomatiseerd wordt. Een klein deel van de mensen ziet automatisering als bedreiging maar veel mensen ook niet. Dit enthousiasme moet je benutten maar zou er ook mee te maken kunnen hebben dat mensen onbewust onbekwaam zijn”, aldus de auteurs van het rapport Smart Working. Daarom is het belangrijk dat bedrijven op tijd de mogelijkheden van medewerkers en de eisen in kaart brengen. En dat ze daarover met elkaar in gesprek gaan.

 

slimme cobot

Medewerkers hebben geen angst voor de robotisering en automatisering. Maar ze maken zich wel druk om hun collega’s: kunnen die de ontwikkelingen bijbenen?

 

Alert zijn op toenemende werkbelasting

Een andere waarschuwing is dat bedirjven alert moeten blijven op de risico’s van nieuwe technologie, zoals een snellere time to market, complexere taken en 24/7 beschikbaarheid. Dat kan de werkdruk verhogen. Het tekort aan vakmensen versterkt dit nog eens. Werkbelasting verdient daarom serieuze aandacht. Ook adviseert het rapport om medewerkers tijd en ruimte te geven zich te ontwikkelen, betrokken te worden en mee te denken. “Dat vraagt om sociale innovatie en het loslaten van bestaande patronen”, zeggen de samenstellers van het rapport. Tot slot zeggen ze nog dat dé medewerker niet bestaat.

 

Zoveel bedrijven bezig met big data?

Als je naar de details van het omderzoek kijkt, vallen enkele zaken op. Zo zegt 30% van de ondervraagden dat het bedrijf waarin ze werken al werkt met of onderzoek heeft gedaan naar big data. 22% van de werknemers zegt dat dit ook geldt voor 3D printen en 14% is al met virtual en augmented reality bezig. 62% van de medewerkers zegt graag nieuwe dingen te leren. Een op de 6 ziet tegen de veranderingen op.

 

Pin It on Pinterest