Made-in-Europe.nu
Heller4Use

Eerst klanten Heller4Use hebben contract gesloten voor pay-per-use

Heller heeft de eigen verwachtingen overtroffen met een omzetgroei van 7 procent in 2017 tot € 577,6 miljoen. De orderportefeuille groeide nog iets sterker, met 9,4 procent tot € 612,8 miljoen. Vooral in Europa heeft het familiebedrijf uit Nürtingen (D) goede zaken gedaan: liefst 64 procent van de orderintake komt uit Europa. Opvallend in de orderportefeuille is de sterke stijging van single-machine orders. Dit deel groeide met 30%, wat er op duidt dat Heller’s strategie om minder afhankelijk te worden van projecten aanslaat. Vergeleken met 2016 verdubbelde het netto resultaat.

 

Machinebouwer overtreft verwachtingen; blijft geloven in verbrandingsmotor

Jaarverslagen zijn altijd een soort achteruitkijkspiegel. Interessanter is vaak hoe de vooruitzichten zijn. Daarover is het management van Heller in één woord samengevat positief. Zowel de voorspellingen voor de wereldwijde economie, die van Duitsland als ook de gang van zaken in de metaalindustrie, stemmen tot optimisme. “De wereldwijde machinebouw industrie zal zowel op middellange als lange termijn groeien. Wij verwachten dat deze groei reflecteert in de meest belangrijke submarkten waarin Heller aanwezig is”, schrijft het management in een toelichting op de resultaten.

 

Heller4Use

Pay-per-use concept wordt realiteit

Op de EMO vorig jaar heeft Heller een aantal Industrie 4.0 concepten getoond. Eén daarvan is Heller4Use, waarbij niet het bezit van de machine maar het gebruik ervan voorop staat. Doordat Heller de machines via het internetplatform precies kan monitoren, biedt men voor bepaalde machinetype een nieuw afrekenmodel aan. De klant betaalt namelijk per uur dat de spindels produceren. Heller kan de machines zo nauwkeurig monitoren dat alleen de uren dat de spindels daadwerkelijk spanen maken, meegerekend worden. Opwarmtijden niet. Met dit nieuwe verdienmodel krijgen de klanten de mogelijkheid om vaste kosten te vermijden. Daarnaast kunnen ze sneller inspelen op nieuwe technologie doordat ze niet lange tijd aan het machinepark vastzitten. Het management laat nu weten dat de eerste orders voor Heller4Use zijn afgesloten.

 

Heller CB

De Heller CBC technologie slaat aan in de automobielindustrie.

 

Verbrandingsmotor wordt kleiner en complexer, maar blijft

Heller zit van oudsher diep in de productie van verbrandingsmotoren voor de automobielindustrie. Heller denkt dat de verbrandingsmotor nog lang niet ten dode is opgeschreven. Men gelooft in een toekomstig concept waarin kleinere motoren en elektrische aandrijvingen naast elkaar bestaan. Voor het Heller CBC concept (CylinderBoreCoating) blijven de vooruitzichten dan ook posities. Vorig jaar nam de orderintake voor deze machine met 16 procent toe. De nieuwe orders zorgen al tot in 2019 voor een zekere afname van deze machine. Daarnaast wijst het management erop dat op dit moment de helft van de productie die wereldwijd op Heller machines wordt vervaardigd, niks van doen heeft met de traditionele aandrijflijn van auto’s en ook componenten uit andere sectoren omvat. Onder andere ontwikkelt men nieuwe toepassingen, zoals het bewerken van CFK materialen. Daarnaast wijst het management erop dat de complexiteit van onderdelen voor de verbrandingsmotor blijft toenemen.

In Nederland vertegenwoordigt Oude Reimer de Duitse machinebouwgroep

 

Pin It on Pinterest