Made-in-Europe.nu

Marges Nederlandse industrie nemen af

De bezettingsgraad in de Nederlandse industrie is zeer hoog; de omzet is het afgelopen jaar de hoogte in geschoten. Maar de marges staan onder druk. In de hele breedte. “Wij houden rekening met lagere marges”, zegt David Kemps, sector banker Industrie bij ABN Amro. David Kemps deed zijn uitspraken op het seminar Digitization in the manufacturing industry, dat 3D printerfabrikant dddrop en CAD2M organiseerden.

 

ABN Amro: maakbedrijven moeten méér toegevoegde waarde gaan leveren

De Nederlandse inkoopmanagersindex toont sinds 2013 bijna een rechte opgaande lijn. Vooral het laatste jaar gaat het crescendo. De afgelopen twee maanden laten echter een afzwakking van de index zien. “Waarom, dat weten we niet. Duitsland droogt op, misschien zaten we te hoog en gaan we nu naar normalere niveaus”, zegt David Kemps. Een bezettingsgraad in de machinebouw van 86% is dik boven het langjarig gemiddelde van 84%. En niet alleen in de machinebouw ligt de bezettingsgraad boven het langjarig gemiddelde.

 

David Kemps: maakbedrijven moeten sterker inzetten op meer toegevoegde waarde om de marges te verbeteren.

Servitization om marges te verbeteren

Terwijl de omzetten hoog blijven, zien de analisten bij ABN Amro dat de marges afnemen. De redenen hiervoor zijn nog niet echt duidelijk. Maar volgens Kemps kan het zijn dat bedrijven duurdere mensen moeten inhuren voor de productie, dat er onder druk meer fouten gemaakt worden of de overwerkuren in het weekend de kosten omhoogdrijven. Voor David Kemps zijn dat redenen te meer om te benadrukken dat maakbedrijven echt moeten inzetten op méér toegevoegde waarde. “Internationale concurrentiedruk zorgt ervoor dat de productie de laagste toegevoegde waarde heeft. Het geld wordt verdiend met engineering of servitization.” Met dit laatste bedoelt hij dat ook het verdienmodel van maakbedrijven steeds meer gebaseerd zal worden op dienstverlening, een van de thema’s van smart industry. “Van service als noodzaak gaan we naar service als toegevoegde waarde.” 3D printen en circulariteit zijn twee andere thema’s die volgens Kemps belangrijker worden voor de Nederlandse maakindustrie.

 

Invoering MBD verloopt moeizaam

Een van de manier waarop je de efficiency – en de kwaliteit – kunt verbeteren, is door de 2D tekening te vervangen door een 3D model waarin alle productiegegevens opgesloten zitten. Model Based Definition (MBD), aldus Bert Smeitink, directeur van CAD2M. Hij is blij dat ASML dit jaar gestart is met de uitrol van MBD bij de grotere toeleveranciers. “Door met Model Based Definition te gaan werken, kun je vroeger in het proces betere beslissingen maken.” Het knelpunt dat hij ziet, is dat niet alle medewerkers er even enthousiast over zijn en dat toeleveranciers wel willen, maar dat hun klanten nog met 2D tekeningen werken. Daarnaast zijn bepaalde ISO-normen nog niet aangepast, omdat deze een 2D tekening eisen. “De tussenfase is een hybridefase die verre van efficiënt zal zijn. Maar die fase hebben we nodig om de transitie te kunnen maken”, meent Alfred Uytdewilligen, directeur van 3D printerfabrikant dddrop.

 

Alfred Uytdewilligen (midden, zwart polo) geeft op de R&D afdeling tekst en uitleg over onder meer het metaalfilament van BASF, dat met de dddrop 3D printen metalen werkstukken 3D print.

Het seminar werd afgesloten met een casestudy over de inzet van de dddrop 3D printer bij een fabrikant van aangepaste fietsen en een rondleiding door de R&D-afdeling en de productie van de 3D printerfabrikant.

 

Pin It on Pinterest