Made-in-Europe.nu
Robojob

Opleiden sleutelfactor in transitie naar smart factory

Steeds meer industriële bedrijven beseffen dat automatisering het enige juiste antwoord is op de margedruk, grotere productvariëteit en de war for talent. Succesvolle robotisering op de werkvloer vergt echter een uitgebalanceerde rol van zowel werkgevers, werknemers als overheid. Deze laatste partij moet vooral een rol spelen in de persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van de werknemers, zodat zij over de juiste skills beschikken.

 

Whitepapier RoboJob wijst op de rol van werkgevers en onderwijs

Dat schrijft het Belgische automatiseringsbedrijf RoboJob in een nieuwe whitepaper over automatisering. De Vlaamse fabrikant van robotlaadsystemen voor CNC-machines heeft zijn tweede whitepaper over Robotisering op de Werkvloer gepubliceerd. Hierin wordt specifiek ingegaan op de betekenis van robotisering voor de werkvloer en welke impact dit heeft op werkgevers, werknemers en de rol van de overheid.

 

Medewerkers betrekken

“We merken al langer dat onze klanten die hun werknemers betrekken in het beslissingsproces rond automatisering ook de hoogste kans op slagen kennen,” weet CEO Helmut De Roovere.  “Indien er goed wordt gecommuniceerd over het hoe en waarom van automatisering, wordt de angst en onzekerheid rond robots weggenomen.”

 

Op de komende huisshow van Mazak presenteert RoboJob de nieuwe Turn Assist 270 s (Separated). Alle elementen van de automatisering staan los van elkaar waardoor ze flexibel kunnen worden opgesteld.

Arbeidsstress door automatisering

Een van de constateringen die RoboJob maakt, is dat automatisering geen bedreiging voor de werkgelegenheid hoeft te betekenen. In de whitepaper wordt onder andere verwezen naar een onderzoek door het World Economic Forum. Daaruit blijkt dat 78,6% van de meer dan 30.000 ondervraagde jongeren gelooft dat de vernieuwingen jobs zullen creëren in plaats van doen verdwijnen. Vernieuwingen gaan echter dikwijls gepaard met arbeidsstress. In het whitepaper verwijst RoboJob naar een studie begin dit jaar door de Belgische HR-organisatie Acerta. Hieruit blijkt dat 34% van de mensen verwacht dat vernieuwingen op korte termijn tot meer stress op het werk leiden. 39% verwacht deze binnen vijf jaar.

 

Rol management belangrijk

Daarom is de rol van het management van ondernemingen belangrijk. Bij automatiseringsprojecten moeten ze een wij-zij situatie vermijden. “De beste manier is op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke meerwaarde”, aldus RoboJob. Interne communicatie is belangrijk. Employee involvement is de sleutel tot succes. Zorg dat werk werkbaar blijft. Zoek met de medewerkers naar hoe de robot complementair aan de medewerker wordt. En investeer in opleiding en scholing van medewerkers. Medewerkers moeten op hun beurt openstaan voor vernieuwing.

 

Zweden voorbeeld met educatief verlof

De derde partij waar RoboJob op ingaat is de overheid. Veel discussies gaan over de vraag hoe werkenden en jonge mensen zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op de nieuwe rol van CNC-operators. RoboJob zegt dat ook degenen die nu in de sector werken de kans moeten krijgen zich te scholen. De system integrator noemt Zweden als voorbeeld waar werknemers onbeperkt educatief verlof kunnen nemen. De overheid speelt een cruciale rol als het om onderwijs gaat. RoboJob haalt vervolgens Carl Benedikt Frey en de Britse wetenschapper Stian Westlake aan om te onderstrepen dat het in het onderwijs niet alleen over de harde kan van techniek moet gaan. Het is zinloos kinderen te scholen in terreinen waarin de robot toch beter zal presteren. Beiden pleiten daarom uitbereiding van STEM-onderwijs naar STEAM, waarbij A staat voor Arts. Vakken gericht op het ontwikkelen van creativiteit en sociale vaardigheden.

Je kunt de whitepaper over Industrie 4.0 hier downloaden

 

Pin It on Pinterest