Made-in-Europe.nu
maakindustrie

Verdient de maakindustrie wel geld?

Verdient de Nederlandse maakindustrie wel geld? Op die vraag gaat ABN Amro antwoord geven tijdens de Avond van de Maakindustrie. Een eerste tipje van de sluier? Een enquête en data-analyse door de bank tonen aan dat ook in tijden van hoogconjunctuur winstmarges in industrie onder druk kunnen staan.

Voor het tweede achtereenvolgend jaar organiseren de belangrijkste stakeholders in de MKB-maakindustrie de Avond van de Maakindustrie. Tijdens deze avond wordt de innovatiekracht van de Nederlandse MKB-maakindustrie getoond maar ook de verbondenheid van de maakbedrijven en de verschillende sectoren onderling. Koninklijke Metaalunie reikt tijdens deze avond de Smart Manufacturing Award uit.

ABN Amro presenteert resultaten marge-onderzoek tijdens Avond van de Maakindustrie

Omzetten goed, marges dalen

De ogen zijn echter ook gericht op de uitkomsten van een onderzoek door ABN Amro. De bank heeft de margeontwikkeling in het industriële MKB-maakbedrijf onderzocht. Alhoewel hoogconjunctuur suggereert dat mkb-bedrijven torenhoge winsten genereren, blijkt uit enquêtes en analyse van klantdata dat ook bij hoogconjunctuur winstmarges onder druk kunnen staan. Extra aandacht is geboden. Tijdens een seminar bij de Nederlandse 3D printerfabrikant dddrop waarschuwde sector banker David Kemps vorig jaar al dat we misschien wel rekening moeten houden met lagere marges, ondanks dat de industrie toen nog op volle toeren draaide. “Omzetten zijn goed, maar marges dalen.” De afgelopen maanden heeft de bank verder onderzoek onder het industriële MKB-maakbedrijf gedaan naar winstmarges in industrie. Die resultaten gaat het presenteren tijdens de Avond van de Maakindustrie.

Volle orderportefeuilles betekenen niet vanzelfsprekend hoge marges

Metaalindustrie verwacht dat groei stilvalt

Koninklijke Metaalunie constateert in de Economische Barometer over het 4e kwartaal van 2018 overigens dat de groei in het eerste kwartaal van 2019 tot stilstand lijkt te komen. De waardering van de orderportefeuille ligt in het vierde kwartaal van 2018 nog steeds op een hoog niveau. Kijkend naar de ontwikkeling van de orderpositie in het vierde kwartaal ten opzichte van de eerste twee kwartalen van 2018, vlakt de groei ervan duidelijk af. De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat wijkt in het vierde kwartaal niet veel af van het gemiddelde over de afgelopen kwartalen. Bij 38% van de respondenten is het bedrijfsresultaat toegenomen, terwijl dit bij 16% is afgenomen. De waardering van het bedrijfsresultaat is positiever dan in het derde kwartaal. Ruim 60% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn met het bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal. Slechts drie procent van hen geeft aan ontevreden te zijn over het bedrijfsresultaat.

De ontwikkeling in het MKB metaal (bron Koninklijke Metaalunie)

70% maakt winst

Het te verwachten bedrijfsresultaat voor het eerste kwartaal van 2019 wordt veel minder positief ingeschat. Hierin volgt het de lijn van de eerder genoemde verwachtingen voor de binnenlandse orderpositie. Per saldo geeft slechts 4% aan een beter bedrijfsresultaat te verwachten. Het aantal bedrijven dat aangeeft winst te maken ligt in het vierde kwartaal op een iets lager niveau dan voorliggende kwartalen. Ruim 70% van de bedrijven geeft aan winst te hebben gemaakt tegenover 6% dat aangeeft verlies te maken.

Gebrek aan vakmensen

Meest opvallende uitkomst van de Economische Barometer over het vierde kwartaal zijn de minder positieve verwachtingen. Voor het eerste kwartaal verwachten nog maar net iets meer ondernemers groei dan dat er ondernemers zijn die krimp verwachten. Ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2018 is dit een forse afname. Verder valt op dat het verschil tussen het saldo van waarderingen en verwachtingen nog nooit zo groot geweest is. De Metaalunie geeft het gebrek aan vaklieden als een van de mogelijke oorzaken. Sinds de start van de Economische barometer hebben bedrijven het niet zo lastig gehad om vacatures te vervullen.

De Avond van de Maakindustrie vindt plaats op 13 maart. Het event wordt georganiseerd door Koninklijke Metaalunie, FPT-VIMAG en NRK, in samenwerking met Jaarbeurs.

Pin It on Pinterest