Made-in-Europe.nu

Industrie 4.0: Nederland schakelt paar tandjes bij

Afgelopen weken zijn in Nederland meerdere initiatieven aangekondigd op het vlak van Industrie 4.0. FPT-VIMAG en Nevat gaan bijvoorbeeld samenwerken op dit vlak. De International Data Spaces Association (IDSA) en TNO gaan de Nederlandse IDS Hub bouwen voor intelligente datadeling. Een aantal partijen gaat aan de slag met Data Value Center Smart Industry (DVC-SI), met als doel bedrijven helpen meer waarde uit data te halen. Tot slot komt er een publiek-private taskforce AI voor Nederland.

Meerdere initiatieven om digitalisering en ontwikkeling AI te versnellen

FTP-VIMAG en NEVAT: smart factory de toekomst

FPT-VIMAG en NEVAT gaan strategisch samenwerken op alle facetten van het gebied van Smart Industry. Dat maakten Menko Eisma, vice-voorzitter van FPT-VIMAG, en Corné van Opdorp, voorzitter van NEVAT, bekend tijdens de Avond van de Maakindustrie. Beide partijen zien ‘smart factory’ als de toekomst van de maakindustrie. “Slimme processen, nieuwe machines, digitalisering en opleiden van medewerkers zijn hiervan cruciale onderdelen”, zegt Ramon Dooijewaard, directeur FPT-VIMAG. De brancheorganisaties gaan een programma uitwerken om bedrijven naar een hoger niveau te krijgen. De NEVAT technology roadmaps geven concrete richting aan de stappen naar de ‘smart factory’.

Data Value Center in Brabant

Data spelen een essentiële rol in de digitalisering van de maakindustrie. Data Value Center Smart Industry (DVC-SI) gaat ondernemers helpen meer waarde te halen uit data. De provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de grondleggers van het initiatief, ondersteunen het Data Value Center de eerste twee jaar met een bedrag van één miljoen Euro. De oprichtende partijen investeren eenzelfde bedrag en brengen hun kennis en kunde in.

Versnelling ontwikkeling data-economie

In het DVC-SI werken Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Brainport Development, Brainport Industries, FME (en haar Smart Industry Hub Zuid partners), Jheronimus Academy of Data Science, Koninklijke Metaalunie, SURFsara en TNO samen om bedrijven te helpen bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen waarbij gebruik wordt gemaakt van data. Met het bundelen en toegankelijk maken van kennis, kunde, samenwerkingsverbanden en initiatieven wil het DVC-SI bijdragen aan een versnelde ontwikkeling van de data-economie.

Hightech industrie

Het initiatief richt zich op de hightech maakindustrie waar veel data worden gegenereerd in het productieproces, onderhoud en logistiek. Deze doelgroep is met 6.000 bedrijven sterk vertegenwoordigd in Brabant. In een later stadium worden ook bedrijven uit andere Brabantse topclusters betrokken die gelinkt zijn aan de hightech maakindustrie.

Actieplan Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige Intelligentie (AI) is onmisbaar om slim gebruik te maken van data. “Kunstmatige intelligentie (AI) is bepalend voor onze toekomstige welvaart en hoe deze wordt verdeeld. Het is geen trein die je aan je voorbij kan laten gaan om later alsnog in te springen. Het is echt twee voor twaalf en Nederland moet handelen.” Dat zei Cees Oudshoorn, voorzitter van de Taskforce AI en algemeen directeur van VNO-NCW op de Conferentie Nederland Digitaal. In zijn toespraak kondigde hij aan dat er een Nederlandse AI-actieplan in de maak is.

Europese AI hub moet naar Nederland komen

Oudshoorn: “We hebben als Taskforce AI de ambitie om Nederland te positioneren als plaats waar dé nieuwe Europese AI Innovatie Hub moet komen. Één hub die in verbinding staat met alle belangrijke AI onderzoekcentra en ontwikkelaars in Europa en zo als een magneet kan werken voor bedrijven en talentvolle onderzoekers. De Taskforce werkt samen met een brede groep partijen aan één Nederlands AI-Actieplan dat voor de zomer klaar moet zijn. De Taskforce roept andere bedrijven, instellingen, wetenschap en maatschappelijke partijen op om zich zo snel mogelijk aan te sluiten bij de aicoalitie.nl.

Veilig data delen in waardeketens

Delen van data is een eerste vereiste om de stap naar data gestuurde bedrijven en sectoren te gaan. Op dit punt heeft TNO een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de International Data Spaces Association (IDSA). Hierin wordt bevestigd dat TNO de Nederlandse IDS HUB wordt. Dit is een veelbelovende Europese standaard voor onafhankelijke en gecontroleerde data-deling. International Data Spaces (IDS) stelt organisaties in staat om veilig data uit te wisselen, zonder dat deze datastromen verplicht over een gecentraliseerd platform moeten lopen. De oorspronkelijke eigenaar houdt zo altijd de controle over de data en stelt voorwaarden aan het gebruik daarvan. IDS is een open standaard die door meerdere bedrijven geïmplementeerd kan worden in hun software.

Waarom IDSA?

Het delen van data binnen sectoren, maar in toenemende mate ook tussen organisaties over sectoren heen is noodzakelijk om te kunnen concurreren. Het is niet langer voldoende om enkel binnen een bedrijf gegevens te verzamelen en analyseren. Alleen door databronnen te combineren met die van andere belanghebbenden, kunnen bedrijven waardevolle conclusies trekken en hun bedrijfsvoering binnen de complexe waardeketen optimaliseren: van het eerder herkennen van afwijkingen in een productieproces tot het stroomlijnen van een logistieke keten.

Pin It on Pinterest