Made-in-Europe.nu
Omneo PDM

Omneo Systems: reinigen en contaminatie beheersing op hoogste niveau

Het net gestarte Omneo Systems richt zich specifiek op reiniging en contamination control voor de high tech supply chain. Dat het bedrijf uitgerekend in de Brainportregio start, heeft alles te maken met het belang van reiniging voor de toeleverindustrie hier. “Het onderwerp leeft erg in de high-tech wereld, waarin we hier in Eindhoven natuurlijk in één van de belangrijkste epicentra zitten”, zegt CEO en mede-oprichter Dennis Meijer.

Naast Dennis Meijer bestaat het team van Omneo Systems uit mede-oprichter Cees van Duijn (CTO), die vanuit zijn Philips Natlab verleden en later ASML veel kennis en ervaring met industriële reiniging heeft opgebouwd, en Stefan Kuipers (CMO). Glenn van der Kop (investeerder) neemt ad interim de rol van COO op zich als daar aanleiding voor is. Samen bundelen ze veel ervaring op het vlak van reinigen en contaminatie beheersing in de high tech en medische industrie.

Start-up in Brainport regio richt zich op volledige high tech supply chain

Reinigen, valideren en producten

Omneo Systems ondersteunt maakbedrijven bij het valideren en controleren van productieprocessen, om aan de hoge reinheidseisen te voldoen. De eerste pijler is reinigen op grade 1 en grade 2 niveau. De tweede pijler is clean logistics, zodat de de onderdelen schoon door de hele keten kunnen gaan. Track and trace is de derde pijler. De vierde pijler zijn enkele eigen producten die Omneo in eigen huis ontwikkeld heeft. De Omneo-PDM is een apparaat voor het detecteren en tellen van deeltjes (particles) om te testen of schone omgevingen ook echt schoon zijn. Het tweede product is een RGA hoogvacuüm meetsysteem.

Restgas-Analyse (RGA)

Vanuit het verleden is er binnen Omneo erg veel kennis aanwezig op het gebied van Restgas-Analyse (RGA). “Een onderwerp dat zeker bij verspanende bedrijven hoog op de prioriteitenlijst staat. Uitgassing van bewerkingsvloeistoffen die gebruikt worden in het verspaningsproces en restanten van reinigingsmiddelen uit het daaropvolgende reinigingsproces zijn een heikel thema, zeker binnen de high-tech toelevering”, zo vertelt mede-oprichter en CTO Cees van Duijn. Omneo verzorgt voor bedrijven de kwalificatie op productniveau en op procesniveau. “Hiervoor maken we gebruik van een in eigen huis ontwikkelde methode met hoge betrouwbaarheid, waarbij we de uitgassing vanuit de bewerkingsvloeistoffen en de reinigingsmiddelen analyseren door middel van klant specifieke testblokjes die we vergelijken met referentieblokjes.”

Omneo Systems werkt vanuit het Microlab in Eindhoven

Pin It on Pinterest