Made-in-Europe.nu
TechValley

Subsidie van €2 miljoen voor TechValley

TechValley in Noord-Holland krijgt een subsidie van 2 miljoen euro. Aangevuld met andere middelen gaan de machinebouwers in dit netwerk elf innovatieprojecten starten. Deze hebben betrekking op data, robotica & vision, predictive maintenance en slimme verdienmodellen. Door de krachten te bundelen, willen de machinebouwers hun koploperspositie behouden en als het kan zelfs uitbouwen.

De deelnemende partners in TechValley investeren in totaliteit € 4,5 miljoen in 11 innovatieprojecten. In innovatieteams wordt door bedrijven, lectoren, docenten en studenten samengewerkt en geëxperimenteerd met nieuwe technologieën en toepassingen. De nieuwe inzichten worden vervolgens verwerkt in de lesstof van Hogeschool Inholland.

Noord-Hollandse machinebouwers slaan handen ineen voor innovaties op vlak digitalisering

Gelijksoortige vragen en uitdagingen

“Onze regio Noord-Holland Noord kent een groot aantal innovatieve machinebouwers. Van ontwikkelaars en bouwers van hightech wielbouwmachines, robots voor stalreiniging en machines voor de verwerking van zaden of fruit, tot precisieapparatuur voor bloedanalyse of wetenschappelijke experimenten”, zegt Monique van der Voort, regiosecretaris van Metaaluniedistrict Noordwest. Ondanks de grote verscheidenheid in producten en markten, staan de bedrijven voor gelijksoortige uitdagingen en vraagstukken op het gebied van de digitalisering. Deze vergen baanbrekende innovaties. Daarvoor bundelen ze hun krachten, zodat ze hun producten, processen en diensten toekomstproof maken. Bovendien worden de technische maakbedrijven in Holland boven Amsterdam zichtbaarder. “Dit komt ook het aantrekken van talent naar deze regio ten goede.”

Noord-Hollandse machinebouwindustrie

TechValley is een van de projecten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het samenwerkingsverband is ontstaan op initiatief van ruim 35 Noord-Hollandse machinebouwers (het TechnoSpitsen netwerk), Koninklijke Metaalunie en FME. Partners in TechValley zijn Hogeschool Inholland Alkmaar en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het doel van TechValley is om de Noord-Hollandse machinebouwindustrie toekomstbestendig te maken door in te zetten op baanbrekende innovatie. De Europese subsidie van €2 miljoen komt van het Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), met cofinanciering van provincie Noord-Holland en het Rijk.

Foto: de innovatieprojecten hebben onder andere betrekking op de doorontwikkeling robotica, zoals hier door Rolan Robotics een van de Noord-Hollandse machinebouwers.

Pin It on Pinterest