Made-in-Europe.nu
MQL

Gaat droog verspanen terrein winnen?

Blijft de verspaning vooral met overvloedig gebruik van koelsmeermiddelen werken? Of maken droog verspanen en MQL (minimaal smering) een come back in meer algemene toepassingen? Vooruitlopend op de EMO 2019 blikt een aantal experts vooruit.

 

Bij Bielomatik Leuze, een van de aanbieders van MQL-technologie, schat men in dat het gebruik van deze technologie op 15% ligt bij het frezen van grote serie-componenten tot wel 70% bij een nichetoepassing zoals het diepgatboren. Jürgen Keppler, technisch sales medewerker, verwacht dat deze percentages komende jaren verder gaan stijgen. Onder andere in het verspanen van kubische componenten en ook pompbehuizingen, fittingen en kleppen. “Het is ook een groot voordeel in de luchtvaartindustrie als de complexe onderdelen niet overspoeld worden met emulsie”, zegt hij.

 

EMO 2019: totale visie op kosten nodig om geen verkeerde keuze te maken’

 

Upswing vooral beperkt tot automotive

De afgelopen decennia is de upswing van koelsmeren met minimale hoeveelheden (MQL) beperkt gebleven tot de automobielindustrie. Hij verwacht de komende jaren ook daarbuiten nieuwe toepassingen, onder andere door de opmars van elektrische aandrijfsystemen én door een toenemend aantal onderdelen dat 3D geprint wordt. Bij dit laatste biedt droog verspanen voordelen. De grote voordelen van droog verspanen en MQL liggen in kostenbesparingen, doordat minder olie, water en energie nodig is. En, zeker niet onbelangrijk, er kan geen verontreiniging van het werkstuk optreden doordat emulsieresten achterblijven.

 

Totaal plaatje moet kloppen

Bij het ISF, het verspaningsinstituut van de universiteit van Dortmund, ziet Ivan Iovkov, hoofd cutting technology, nat en droog verspanen naast elkaar bestaan. Hij benadrukt dat een holistische benadering van deze problematiek de enige juiste aanpak is. “Je moet vanuit zo’n totaal beeld kijken of het zinvol is om droog te verspanen of dat het tot hoge extra kosten leidt door de zeer grote aanpassingen aan het verspaningsproces.” Maar hij verwacht wel dat er meer droog of met MQL verspaand kan worden, enerzijds door de ontwikkelingen op het vlak van coatings van gereedschappen, anderzijds door de digitalisering waardoor het proces veel nauwkeuriger kan worden bewaakt.

 

Wordt 85% aandeel nat verspanen kleiner?

Het is dan ook de vroeg om te stellen van de huidige verspaningsprocessen vervangen gaan worden door droog verspanen of MQL. De 85 procent van de verspanende bewerkingen waarvoor nu grote hoeveelheden koelsmeermiddellen worden gebruikt, zal echter stap voor stap kleiner worden. Niet in de laatste plaats doordat de MQL-systemen steeds beter worden. Alleen al de ontwikkeling van nieuwe materialen en de eisen aan het verspaningsproces, dwingen de ontwikkelaars van MQL-systemen tot nieuwe oplossingen.

Metaalbewerkingsvloeistoffen en koelsmeertechnologie zijn twee thema’s die op de EMO 2019 aan bod komen. Via deze link kun je gratis toegangskaarten voor de EMO aanvragen.

 

 


Pin It on Pinterest