Made-in-Europe.nu

Maaktechnologie de sleutel voor een circulaire economie

Nieuwe technologieën zoals additive manufacturing, laserbewerken en ook digitalisering, helpen de maakindustrie de transitie richting een circulaire economie te maken. Beleidsmakers moeten dit wel blijven ondersteunen. Dat is de uitkomst van de eerste CECIMO conferentie Advanced Production Technologies for Circulair Manufacturing. Sprekers kwamen onder andere van Renishaw, GF Machining Solutions en Materialise.

 

De koepel van Europese werktuigmachinefabrikanten heeft het initiatief genomen voor deze conferentie. De sector heeft al langer te maken met het thema duurzaamheid. Maar, zo zei Juha Mäkitola, voorzitter van het technisch comité van CECIMO, de sector speelt komende jaren een sleutelrol om de circulaire economie in bredere zin mogelijk te maken. Meerdere bedrijven presenteerden voorbeelden hoe hun technologie bijdraagt aan een duurzamer productieproces.

CECIMO schetst op conferentie dekansen

 

CECIMO

CECIMO organiseerde in het Europees Parlement een conferentie over hoe maaktechnologie een sleutelrol speelt in de transitie naar een circulaire samenleving. Daarvoor moet er wel aandacht blijven vanuit beleidsmakers.

 

Lasertechnologie verlaagt milieubelasting

GF Machining Solutions doet dat bijvoorbeeld met de lasertechnologie voor het aanbrengen van texturen op onder andere matrijzen. Stefan Dahl van GF Machining Solutions: “Meer dan 80% van de texturen die in de maakindustrie worden aangebracht, komen via chemisch etsen tot stand. Lasertextureren is een schoner alternatief voor het etsen. Hiermee creëer je direct uit data structuren in het oppervlak van het metalen werkstuk. Dat betekent geen gebruik van chemicaliën, geen handwerk meer en minder afval dankzij het volledig digitale proces.”

 

Renishaw: in proces meten verhoogt efficiency

Digitalisering is eveneens een factor van betekenis in de transitie naar een meer duurzame en circulaire economie. Met software kan 30 tot 50 procent efficiencyverbetering worden bereikt, denken meerdere sprekers. Philippe Reinders Former, directeur van Renishaw Benelux, noemt de huidige machines “blind”. “Ze weten niet precies waar het werkstuk of het gereedschap is. Met in-proces monitoring en aansturing overziet de operator het volledige proces in plaats van op het einde daarvan het werkstuk te controleren.” In-proces meten verhoogt de efficiency, doordat al tijdens de bewerking wordt bijgestuurd, wat resulteert in minder afval en meer efficiency.

 

3D printen helpt in allerlei opzichten grondstoffen te besparen. Op de foto een toolholder geprint op een van de metaalprinters van DMG Mori.

 

3D printen: grondstoffen besparend

Philippe Reinders Folmer ging, net als Erik de Zeeuw van Materialise, in op de betekenis van additive manufacturing. Met deze technologie wordt alleen materiaal gebruikt waar dit nodig is. En door functie-integratie vermindert het aantal componenten, wat eveneens een positieve impact heeft op de duurzaamheid van het proces. Erik de Zeeuw wees er op dat additive manufacturing tot lichtere producten leidt, wat weer bijdraagt aan een lager energieverbruik tijdens de levensduur van een product.

 

Maaktechnologie key-enabler

De belangrijkste conclusie aan het eind van de conferentie is dat deze nieuwe technologieën een key enabler zijn voor circulair produceren. Maar beleidsmakers moeten deze transitie faciliteren. Ze moeten een technologie neutraal raamwerk bieden, digitalisering van de Europerse maakindustrie ondersteunen en fondsen beschikbaar stellen voor R&D. CECIMO wil de komende tijd het onderwerp op de agenda houden. Op de EMO 2019 komt het thema eveneens aan bod.

 


Pin It on Pinterest