Freesjes van amper 0,1 mm doorsnede; de verspaner die richting OEM-klant opschuift; en het nu al voelbaar gebrek aan vakkrachten. Dat waren de drie thema’s waarmee zo’n 20 precisieverspaners van Dutch Precision Technology (DPT) zich deze week hebben bezig gehouden tijdens twee bedrijfsbezoeken en een rondetafeldiscussie.

Van Hoorn Carbide

De DPT-leden hebben zich deze week georiënteerd op enkele ontwikkelingen die voor de verspanende industrie van belang zijn. Zo hebben ze zich bij Van Hoorn Carbide in Weert laten informeren over de trends op het gebied van hardmetalen frezen. Met name op het vlak van miniaturisatie en nauwkeurigheid schuiven de frezen steeds meer op richting het draadvonken. Jim Opperman van Van Hoorn Carbide, dat tot de wereldtop op hardmetalen gereedschappen hoort, liet de aanwezige DPT-ers onder andere freesjes zien van 0,1 mm diamater. Elke frees van dit type dat in Weert geproduceerd wordt, wordt manueel gecontroleerd. Ook de ontwikkelingen van coatings, om de standtijd van gereedschappen te verlengen, kwam uitgebreid aan bod. Het effect van , zien wat de toekomst gaat worden. Miniaturisatie, waaronder frezen met een doorsnede van 0,1, coatings waarbij de standtijd van de frees verlengd wordt en nieuwe geometrieën werd in de demonstratieruimte live getoond.

Value sourcing bij Kusters & Bosch

Het tweede bedrijfsbezoek vond plaats bij Kusters & Bosch Fijnmechanische Industrie. Deze verspaner geeft momenteel invulling aan het thema value sourcing, waarbij de toeleverancier steeds meer opschuift in de richting van de OEM-klant, door ontwikkel- prototyping en engineeringtaken over te nemen en risico te delen. Samen met zijn zakelijke partner, Paul Bosch,  benadrukt Tom Kusters daarbij de bijdrage van elke schakel in de keten aan de waardecreatie voor de eindklant. Toeleveranciers worden continu scherp gehouden om hun prestaties te verbeteren en risico’s te verminderen om zo toegevoegde waarde te vergroten. Value Sourcing is meer dan een methodiek voor leveranciersmeting of verbetering. Het is ook toepasbaar op de communicatie doordat de eisen van de uitbesteder en de capaciteiten van de leverancier inzichtelijk zijn en beide openstaan voor discussie. De DPT-leden kregen verder uitleg over de nieuwe meetkamer van het bedrijf en het opzetten van een proto-afdeling.

 

Tekort vakmensen

Het derde thema van de dag, het tekort aan vakmensen, is volgens branchemanager Dutch Precision Technology, Frans van der Brugh, dagelijks voelbaar. “Het wordt steeds nijpender; de leden hebben er last van en dat zal alleen maar erger worden.” Unaniem vinden de aanwezige DPT-leden dat het tekort aan vakmensen het probleem van de nabije toekomst is. Hoewel DPT een relatief kleine club is, doet ze ze een dringend appèl op de overkoepelde organisaties zoals de Koninklijke Metaalunie, Stichting OOM, VNO-NCW, Uneto-VNI om de sector aantrekkelijk voor de jeugd te maken. “Daarnaast proberen we ook zelf concrete acties te ondernemen,” zegt de branchemanager. Zo heeft de vereniging deelgenomen aan Game On, een manifestatie voor kinderen van groep 8 van basisscholen in Gorinchem. Verder onderzoekt men mogelijkheden om nauwer samen te werken met opleidingsinstituten. En bij sommige leden leven weer de ideeën omtrent bedrijfs- en regioscholen.

[fbshare type=”button”] [google_plusone size=”standard”]

Geef een reactie

Pin It on Pinterest