De controle vindt plaats terwijl de werkstukken nog opgespannen zijn

Op de EMO heeft AgieCharmilles twee toepassingen van vision technologie laten zien, die bijdragen aan een hogere nauwkeurigheid en productiviteit. Op een draadvonkmachine CUT1000 wordt de camera gebruikt om de gevonkte producten te vergelijken met de dxf-file. Op de 5-assige freesmachines gebruikt de machinebouwer een hogesnelheidscamera om digitaal het gereedschap te controleren.

Automatische correctie op draadvonker

AgieCharmilles toonde in Hannover op de CUT1000 een toepassing, zoals die ook te vinden is bij Nederlandse toeleveranciers, namelijk het draadvonken van een vertanding op een medisch pincet. Dit chirurgisch instrument wordt gebruikt voor oogoperaties. Eerst wordt de spleet gesneden, daarna het golfprofiel. Dat gebeurt met een 0,05 mm draad. “Wat we nu nieuw tonen is een visionsysteem”, legt Werner Arns van AgieCharmilles Benelux uit. “Na het snijden neemt de camera een beeld van de producten terwijl ze nog in de opspanning zit. Dit beeldt wordt over de dxf-file gelegd waarna automatisch onnauwkeurigheden worden geconstateerd. Daarna wordt waar nodig nog extra materiaal weggehaald.”

100% kwaliteit

De meetcyclus die met het vision systeem wordt uitgevoerd, is opgenomen in het machineprogramma. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat de vonker 100 procent goede stukken aflevert, zonder dat ook maar één stuk extra opgespannen moet worden. “Proceszekerheid is vandaag de dag heel belangrijk, zeker in de medische sector.”

Gereedschap meten tijdens het proces

Een tweede toepassing van visiontechnologie is te vinden in het ITM-systeem, Intelligent Tool Measurement. Dit maakt deel uit van Smart Machine, een pakket van afzonderlijke systemen die het verspanen op 5-assige machines uit de HSM LP-serie naar een hoger niveau tillen. Normaal wordt een ggereedschap in de machine gemeten met een (laser)taster. Goed, maar het blijft een statische momentopname. AgieCharmilles gaat een stap verder en meet het gereedschap in de spindel om het dynamisch gedrag mee te nemen.

Completer beeld

René van der Peet van AgieCharmilles Benelux: “Een camera maakt tijdens het roteren van het gereedschap een opname en vergelijkt deze met de opname die de allereerste keer werd gemaakt. De lengte wordt gemeten, de diameter, het aantal snijkanten etc.” Door deze manier van meten ontstaat een goed beeld van het totale gereedschap, inclusief dat van de zijkanten. Kleine verontreinigingen, zoals een spaan die is blijven zitten of verontreiniging van de smeeremulsie, worden digitaal verwijderd. Voor werkstukken waar nauwkeurigheidsgrenzen binnen enkele µm liggen, kan dat net voldoende zijn om een product direct goed van de machine te laten komen.

 

Meer over de nieuwe Mikron machines die GF AgieCharmilles op de EMO toonde in het oktober digimagazine. Neem hier een gratis abonnement.

 

Meer informatie

AgieCharmilles

 

 

Geef een reactie

Pin It on Pinterest