Deze gecladde delen van het VITO zijn ook gemaakt via additive manufacturing

Het Additive Manufacturing.be netwerk gaat tijdens de beurs RapidPro de AM-award 2012 uitreiken. Daarmee wil men deze Vlaamse sector een prikkel geven. Er worden prijzen uitgereikt in drie categorieën.

Sector stimuleren

Het Additive Manufacturing.be netwerk is verleden jaar opgericht. Het initiatief hiervoor komt van Sirris, VITO, de KU Leuven, Materialise, Layerwise en de Belgische gereedschapmaker Melotte. Doel van het netwerk is om de toepassing van deze nieuwe technologie, waarbij producten worden gemaakt door materiaal toe te voegen, in Vlaanderen te stimuleren. Dit gebeurt onder andere vanwege de milieuvoordelen en het feit dat additive manufacturing veel efficiënter omgaat met schaarse grondstoffen. Het netwerk wil onder andere nieuwe businessmodellen gaan lanceren. Om de nieuwe technologie breder onder de aandacht van de maakbedrijven te krijgen, gaat men begin 2012 de AM-award uitreiken.

AM-awards

Eén award gaat naar een product op basis van additive manufacturing, waarbij de technologie een grote impact heeft gehad. De tweede award is bestemd voor een proces en de derde voor een dienst. De beeldjes die bij de AM-awards horen, worden uiteraard zelf ook met additive manufacturing gemaakt. De jurering gebeurt door een onafhankelijke jury, die bestaat uit mensen uit zowel de academische als de onderzoekswereld. Beoordelingscriteria zijn de aanpak van het project, het aandeel additive manufacturing in het totale project, de waarde en voordelen ervan voor het bedrijf en de voordelen voor de eindgebruiker, de klant en het milieu. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens RapidPro, de vakbeurs die op 25 en 26 januari 2012 in Veldhoven doorgaat.

Tweedaags evenement

Dit tweedaagse evenement richt zich hoofdzakelijk op zowel bestaande als toekomstige professionele gebruikers van additive manufacturing en alles wat hiermee verband houdt. Hierbij horen net zo goed eenvoudige kunststof voorwerpen voor conceptbeoordeling, als hoogwaardige metalen machineonderdelen. Er is ook aandacht voor software, ontwerp, materialen en zelfs hybride oplossingen waarbij bijvoorbeeld 3D printen naast frezen voorkomt. Naast dat er zich tal van bedrijven presenteren, vinden er lezingen plaatst over uiteenlopende onderwerpen. Hierbij is er niet alleen aandacht voor machines en materialen, maar bijvoorbeeld ook software en (nieuwe) bedrijfsmodellen. De eerste editie van RapidPro, afgelopen voorjaar, bracht ruim ruim 40 exposanten en 1.100 bezoekers bijeen.

 

Meer informatie

Voor de Vlaamse AM-award komen enkel projecten in aanmerking die in Vlaanderen gerealiseerd zijn. Ze dienen in de periode 2009 tot en met 2011 te zijn gerealiseerd. Inschrijven kan tot 16 december van dit jaar, via additivemanufacturing@sirris.be

Meer informatie: Benjamin Denayer, Sirris (benjamin.denayer@sirris.be) of Flip Motmans (filip.motmans@vito.be)

Additive Manufacturing.be Network

Meer informatie over RapidPro 2012 is hier te vinden

 

 

 

Pin It on Pinterest