De klassieke grenzen tussen machines voor frezen, draaien en slijpen vervagen. De ontwikkelingen zijn duidelijk gericht op machines die meerdere bewerkingen combineren. Dit concluderen de Duitse machinebouwers in hun jaarverslag over 2011.

De Verein Deutscher Werkzeugmaschinen (VDW) heeft haar jaaroverzicht 2011 gepubliceerd. Dat geeft een aardig inzicht in een aantal ontwikkelingen, niet alleen bij de Duitse machinebouwers, ook die in andere landen en in de technologische trend.

Combimachines

Vorig jaar hebben de Duitse fabrikanten van bewerkingscentra het meest geprofiteerd van de opleving van de totale markt. De productie van deze flexibele machines nam toe tot 1,14 miljard euro (2010: 620 miljoen euro). De VDW merkt zelfs dat klanten hun transfermachines verruilen voor bewerkingscentra die ze met elkaar verbinden. Daarmee zoeken ze vooral meer flexibiliteit en de mogelijkheid om hun fabrieken makkelijker te kunnen reconfigureren als ze op een ander product omschakelen. Voor sommigen is dit zelfs een belangrijker argument dan de hoogst mogelijke productiviteit zoeken.

High performance cutting

In het jaaroverzicht schetst de VDW verschillende technologische trends die de ontwikkelingen bij de fabrikanten sturen. Eén hiervan is high performance bewerken (HPC). Nieuwe machineconcepten in combinatie met nieuwe snijmaterialen zorgen voor hogere snijsnelheden en voedingen, met als resultaat kortere bewerkingstijden. De VDW plaatst ook droog verspanen onder deze noemer. Niet alleen het milieu is een argument hiervoor, ook de lagere productiekosten. Een goed voorbeeld was onlangs te zien op de Hannover Messe, waar Volkswagen het verschil tussen het droog verspanen van een cilinderkop vergeleek met de vroegere productietechniek. Harddraaien (en –frezen) is de derde trend in deze categorie.

 

 

Hybridemachine

Een andere trend die de VDW op dit moment ziet, is de hybridemachine. Steeds vaker zetten fabrikanten aanvullende technologieën in om het verspanen te vergemakkelijken, hogere nauwkeurigheden te halen of meerdere bewerkingen op een machine uit te voeren. Een fabrikant die hier actief mee is, is het Duitse Monforts Werkzeugmaschinen. Begin dit jaar liet deze machinebouwer op de METAV de draaibank zien waarbij het materiaal vlak voor het snijvlak met een laserstraal wordt verwarmd. Daardoor laat zich onder andere keramiek vanaf staf draaien. DMG is met de ultrasoontechnologie van Sauer een ander voorbeeld.

Laserondersteund draaien bij Monforts Werkzeugmaschinen

 

Andere trend

Andere actuele trends zijn volgens de Duitse machinebouwers reconfigureerbare machines, die je gedurende de levensduur makkelijk kunt aanpassen aan andere producten; lineaire- en torquemotoren voor een hogere dynamiek. Het combineren van draai- en freesbewerkingen op een machine valt volgens de VDW onder de trend compleet bewerken, waarbij fabrikanten zelfs vertandingen in dezelfde opspanning maken. Een voorbeeld van zo’n combimachines is te vinden bij de Spaanse fabrikant GMTK.

Besturingen en CADCAM

De VDW ziet ook een duidelijke ontwikkeling op het vlak van machinebesturingen. Belangrijk hier zijn de foutdiagnose op afstand (via internet). In de toekomst zal men zelfs op het niveau van actuatoren en sensoren fouten op afstand kunnen detecteren. Op CADCAM vlak gaat het volgens de machinebouwers naar een verdere integratie met de NC-programmering. Alleen op dit manier ontstaat er één integrale keten van digitaal model van het product tot het kant en klare werkstuk. Simulatie gaat hierin een belangrijke rol spelen, niet alleen om vooraf te beoordelen of je het werkstuk wel kunt maken op een machine maar ook om de productie van complexe componenten beter te kunnen plannen.

Deze week gaan we in een tweede artikel verder in op de markttrends die de VDW schetst.

 

Lees ook: 

Alleskunner van GMTK

Blisks draaien in plaats van frezen

 

 

 

 

Pin It on Pinterest