Gereedschappen gaan communiceren. RFID-chips zorgen bij Kohnle voor een complete geautomatiseerde registratie van alles wat met het gereedschap gebeurt. Het iBlade systeem gaat echter ook actief communiceren met de machine als het aan de ontwikkelaars ervan ligt.

 

Michael Kohnle: via chip kunnen gereedschap, machine en periferie communiceren met elkaar.

Kohnle is een fabrikant van hardmetalen gereedschappen, waaronder schachtfrezen. Onlangs heeft het Duitse bedrijf iBlade geïntroduceerd. “We kunnen nu alle data uit de gehele levenscyclus van een gereedschap opslaan op een chip in het gereedschap”, zegt Michael Kohnle, directeur. Een van de pilotklanten is een gereedschapslijperij. Deze kan nu papierloos werken. Alle buitendienstmedewerkers werken met tablets. Klanten die hun gereedschap laten naslijpen, kunnen door de RFID-chip uit te lezen de complete historie terugvinden: hoe vaak is het opnieuw geslepen, welke kosten zijn daarmee gemoeid? Michael Kohnle: “Via de software krijgt de klant inzicht in de kosten gedurende de levensduur van het gereedschap. Veel bedrijven hebben daar geen inzicht in, maar de kosten van het herslijpen van een gereedschap kunnen tijdens de totale levensduur best hoog zijn. Met iBlade maken we dit transparant.” Het voordeel van het gebruik van de chip is volgens hem dat je geen internet nodig hebt en altijd alle data direct kunt opvragen bij het gereedschap. Nu nog worden de data uitgelezen via een usb-lezer, maar er komt een app voor Android zodat je met de smartphone of een tablet ook de data kunt raadplegen.

Koppeling aan machine
Michael Kohnle ziet dit als een eerste stap. In de toekomst zal er nog veel meer mogelijk zijn met de chip die in het gereedschap zelf – of in de opname bij bepaalde frezen – wordt ingebouwd. Zo kun je standtijdgegevens tussen machine en chip uitwisselen. Dat geeft meer inzicht in de daadwerkelijke gebruiksduur van gereedschappen. Je zou zelfs zover kunnen gaan dat het gereedschap zelf een signaal geeft wanneer het tijd wordt om gewisseld te worden. Of maximale toerentallen van een gereedschap worden door de chip uitgewisseld met de machine.

Gereedschap geeft signaal om verwisseld te worden

Bij slijpmachines kun je denken aan een automatische geometrieherkenning. Michael Kohnle: “Wij willen dit verder doorontwikkelen. Zoller heeft bijvoorbeeld interesse voor een koppeling met voorinstelapparatuur; gereedschapfabrikant Walter reageert eveneens positief.” Ook met de machinebouwers zijn er al contacten, omdat deze partij mee moet doen om een communicatie tussen gereedschap en machine mogelijk te maken. Volgens Kohnle hebben machinebouwers interesse, maar willen ze pas meedoen als klanten er om gaan vragen.

Bij schachtfrezen plaatst men de chip in de houder.

Vier jaar ontwikkelwerk
Kohnle is vier jaar bezig geweest met de ontwikkeling van iBlade. Onder andere is er veel tijd besteed aan het selecteren van de juiste chip, de lijm waarmee deze in het gereedschap wordt bevestigd en de ontwikkeling van de software. “Nu kunnen we een compleet pakket aanbieden, inclusief chip, de iBlade reader en de software.” Kohnle gaat het concept onder de naam iBlade als zelfstandige activiteit in de markt zetten.

Meer informatie
iBlade

 

Pin It on Pinterest