De verschillende stappen in het verspaningsproces moeten verder integreren. CAD, CAM en de machinebesturing schuiven steeds meer in elkaar op. “Onze doelstelling is de postprocessor uit het proces halen”, zegt Daniel Kofman van Siemens Nederland. Samen met Kuka Robotics heeft Siemens al flinke stappen hierin gezet. 

 

Daniel Kofman: verdere integratie noodzakelijk

Daniël Kofman schetste de Siemensvisie aan het eind van de bijeenkomst van het Verspanersforum, op het hoofdkantoor van Siemens Nederland. Integratie in de verspaning is volgens hem het enige juiste antwoord op de alsmaar complexer worden componenten die verspaand moeten worden. Compleet bewerken, draaifrezen en freesddraaien, is een technologie waar je niet langer om heen kunt. De moeilijkheid hiervan is echter dat het programmeren lastiger is. “We zullen daarom nieuwe cycli moeten maken zodat we de processen gemakkelijker kunnen optimaliseren.” Want nu worden draai- en freesbewerkingen op één machine gecombineerd; daar zullen ook slijpbewerkingen aan toegevoegd worden. Siemens speelt hier op in doordat je in de nieuwe versie van Shopturn enkel nog de hoek ten op zichte van je werkstuk hoeft te bepalen, de besturing bepaalt vervolgens hoe parameters aangepast moeten worden. “Je kunt het assenstelsel dus inrichten zoals je zelf wilt.”

Virtuele en reële wereld
Siemens verwacht dat CADCAM en de machinebesturing verder naar elkaar toegroeien. “De postprocessor is de zwakste schakel”, aldus Daniël Kofman. “De virtuele en de reële wereld moeten dichter bij elkaar komen.” Daarom heeft Siemens enkele jaren geleden UGS gekocht. Een van de eerste zichtbare resultaten hiervan is de integratie van CAM met de Sinumerikbesturing, zodat het CAM-pakket daadwerkelijk alle opties van de machinebesturing gebruikt en omgekeerd. “Onze doelstelling is de postprocessor eruit te halen. Dat is nog toekomstmuziek, maar het is wel onze visie.”

Van MRI-scan naar freesprogramma
Koppel je de virtuele wereld aan de reële, dan ontstaan er heel nieuwe mogelijkheden. Siemens is bijvoorbeeld een pilot gestart om de digitale gegevens van een MRI- en CT-scan om te zetten naar een STL-file die dan gebruikt wordt als uitgangspunt voor het frezen van een knieprothese en een behandelplan voor de chirurg, waar hij het bot het best kan afzagen. Met de STL-file wordt automatisch het NC-programma voor de 5-assige freesmachine gemaakt. Daniël Kofman: “We gaan zo van een standaardprothese naar een maatprothese.”

Robot aansturen vanuit NC-programma

Ook op een ander vlak werken de Siemens engineers hard aan het koppelen van de twee werelden. Op de IMTS in Chicago werd bijvoorbeeld het frezen met een robot getoond, waarbij de robotbewegingen vanuit de CNC-besturing wordt aangestuurd. Siemens ontwikkelt dit samen met Kuka. De operator teacht de robot de beweging en deze programmaregel wordt dan automatisch aan het NC-programma toegevoegd. Kuka en Siemens hebben hiervoor mxAutomation ontwikkeld, waarmee de robotbesturing in de machinebesturing geïntegreerd wordt. De operator kan nu zonder robotprogrammeerkennis de robot finetunen in de cel zelf. Via het tweede kanaal van de machinebesturing worden deze regels naar de robot gestuurd, die geen afzonderlijke interface meer nodig heeft. Dit betekent een flinke verlaging van de drempel om een robot bij de CNC-machine te plaatsen.

Na afloop konden de deelnemers ervaren hoe het is in een elektrische BMW 1 te rijden

Meer informatie
Siemens cnc4you
Verspanersforum

 

Pin It on Pinterest