Meer met minder! Mitsubishi Electric slaagt er met de nieuwe generatie MV draadvonkers met Tubular Drive en Optical Drive in om zowel het energieverbruik als het draadverbruik sterk te reduceren. Beide met ruim 40 procent.

 

De Japanse machinebouwer heeft twee nieuwe draadvonkmachines voorzien van de tubular drive. Het gaat om de nieuwe MV-serie. Deze tubular drive werd eerder al toegepast in de NA 1200 Essence. Normaal kent een lineaire aandrijving bij elke beweging een start en stop moment. Met het blote oog zie je deze beweging niet terug in het oppervlak, maar sterk uitvergroot wel. Het tubular direct drive concept lijkt op een monorail. Door deze constructie blijft een startschok die normaal optreedt bij lineaire aandrijvingen achterwege. Dat resulteert in een geometrische nauwkeurigheid van het werkstuk van 5 µm en in de oppervlakteruwheid van 0,05 µm. Om deze supernauwkeurige bewegingen goed aan te sturen, past Mitsubishi Electric bij de nieuwe MV-machines ook nog eens een optisch systeem toe voor de datauitwisseling tussen besturing en lineaire motoren.

 

De MV2400 R Grand Tubular zoals Mitsubishi deze op EuroMold toonde

Energie- en draadverbruik
Dit Optical Drive System vormt de basis waarop de Japanse ingenieurs een nieuwe strategie hebben ontwikkeld om het energieverbruik te reduceren. Functies die je niet nodig hebt, worden op dat moment uitgeschakeld. Opstarten gaat dankzij het optisch kabelnetwerk razendsnel. Dat levert samen met enkele andere innovaties een 42 procent geringer energieverbruik op. Daarnaast zijn de draadsnelheden in de nieuwe MV2400 R Grand Tubular en de MV1200S Tubular zodanig geoptimaliseerd, dat het draadverbruik met 43 procent afneemt. Het voorbeeld dat men op EuroMold toonde, betrof een 60 mm hoog stempel met een snijvlak van 100 mm, oppervlaktekwaliteit Ra 0,28 µm en gevonkt met messingdraad (0,2 mm), op een MV 1200 R.

Meer informatie
Mitsubishi Electric
Dymato

 

Pin It on Pinterest