Een voorbeeld van een product gemaakt door ECM Technologies.

High tech systemen vragen voor nieuwe productietechnieken, zoals additive manufacturing. Maar welke niche productietechnologieën zijn geschikt? En wanneer heeft het zin ze toe te passen voor de productie van complexe componenten? Syntens en de Koninklijke Metaalunie laten experts antwoord geven op deze vragen. Deelnemers aan deze speciale technologiedag op 24 juni kunnen hun eigen cases inbrengen.

[quote style=”boxed” float=”right”]Speciale tech-nologie dag schets mogelijk-heden en onmogelijk-heden van nieuwe tech-nieken[/quote] Producten worden nauwkeuriger en complexer. De eisen aan componenten gaan omhoog. Seriegroottes nemen af, tot enkelstuks toe. Nieuwe productietechnieken, zoals metaal spuitgieten (MIM), 3D printen of elektrochemisch etsen kunnen wellicht een oplossing bieden als conventionele technieken aan hun grenzen komen. “Om aansluiting te houden bij de kopgroep in de high tech industrie moet je voldoende kennis van de nieuwe productietechnieken in huis hebben”, zegt Jo van de Put, innovatie-adviseur bij Syntens. “Je hebt die kennis nodig om nauwkeurige en complexe onderdelen te kunnen blijven maken.”

Uiteraard is er aandacht voor 3D printen. Op de foto voorbeelden van zowel kunststof als metalen producten.
Uiteraard is er aandacht voor 3D printen. Op de foto voorbeelden van zowel kunststof als metalen producten.

Additive manufacturing voor verspaners?
Een goed voorbeeld is 3D printen, ofwel additive manufacturing. Jo van de Put merkt dat met name de verspanende industrie steeds meer interesse hierin krijgt. “Ze zijn bang dat ze straks niks meer te verspanen hebben.” De vraag is echter: wat kan ik met de techniek zoals deze nu beschikbaar is? En moet ik nu instappen of moet ik wachten? Jo van de Put: “Ik denk dat je er minstens een jaar voor moet uittrekken om de techniek en de materialen goed te leren kennen.” Dus zul je jezelf heel goed moeten afvragen of additive manufacturing wel de juiste technologie voor je productieproces is. Zo zijn er meer technieken: metaalgieten in combinatie met wasmodellen of zandvormen die gemaakt worden met 3D printen: levert dat voldoende doorlooptijdreductie op om de investeringen te verantwoorden? Wanneer is dat zinvol en wanneer niet? Of chemisch etsen, nog zo’n onbekende technologie.

Duidelijke antwoorden, geen verkooppraatjes
Vanuit de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) merkt men dat veel engineers slechts met een beperkt aantal technieken vertrouwd zijn. Daarom heeft het platform bij Syntens de vraag neergelegd om binnen de roadmap Mechatronica & Manufacturing een bijeenkomst te organiseren waarin een aantal nieuwe technologieën wordt toegelicht. Syntens organiseert deze dag samen met de Koninklijke Metaalunie op 24 juni. Bijzonder aan de opzet van het programma is dat deelnemers hun eigen cases kunnen inbrengen. Jo van de Put: “We willen dat de sprekers duidelijke antwoorden op vragen van de deelnemers geven. Ze zijn er niet om verkoopverhalen te houden, maar om mogelijkheden en onmogelijkheden van de nieuwe technieken duidelijk te maken.”

Aansluiting bij kopgroep
De deelnemers kunnen daarom vooraf een eigen case indienen. Bijvoorbeeld of je component niet beter geëtst kan worden in plaats van gedraadvonkt? Of misschien een onderdeel beter te maken valt via metal injection moulding, metaalspuitgieten? Jo van de Put: “We koppelen de cases terug in één op één gesprekken met deelnemers. De indiener van de case bepaalt zelf of hij daarbij anderen mee laat luisteren of niet.” Op die manier krijgt deze technologiedag een extra betekenis, omdat je eigenlijk in een keer een aantal experts kunt raadplegen. “Voor mkb-bedrijven die willen aansluiten bij de topsectoren van de industrie, is deze bijeenkomst een mooie aanvliegroute.”

Wil je je alvast inlezen? Hier vind je een verzameling linksnaar artikelen over een groot aantal van deze technieken die al eerder op Made-in-Europe zijn verschenen.

Bekijk hier het volledige programma van de themadag Kansrijke, niche productietechnieken van enkelstuks of kleine series van complexe, hoognauwkeurige producten en lees alvast meer over de nieuwe productietechnologieën

 

Pin It on Pinterest