Kuka demonstreerde het robotfrezen, waarbij de robot direct vanuit het CNC-programma wordt geprogrammeerd.

Siemens en Kuka denken met hun geïntegreerde oplossing het robotfrezen inzetbaar te kunnen maken voor verschillende toepassingen. De nauwkeurigheid, 0,1 mm, is voor een aantal applicaties voldoende. Met Sinumerik Integrate Run MyRobot kun je de handlingrobot aan de werktuigmachine programmeren.

[quote float=”right”]Siemens en Kuka: integratie voor Industrie 4.0 toepas-singen[/quote]
Op de EMO hebben Siemens en Kuka officieel een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Centraal hierin staat de integratie van Kuka robottechnologie met Siemens CNC-oplossingen voor het laden en lossen van werktuigmachines. Intelligente oplossingen die passen binnen de kaders van Industrie 4.0 worden hierdoor mogelijk, aldus Robert Neuhauser, ceo van de business unit Motion Control Systems bij Siemens. Een van de concrete oplossingen is een Kuka-robot die vanuit de CNC-besturing geprogrammeerd aan aangestuurd wordt. De operator aan de machine ziet niet eens meer de robotprogrammering, maar werkt in de voor hem bekende Sinumerikomgeving. Beide concerns willen dit concept ook doortrekken richting simulatie van het proces. Een concrete oplossing is Sinumerik Integrate Run MyRobot. Alle functies die nodig zijn voor het programmeren van de handlingrobot aan de machine zijn geïntegreerd in de Sinumerikbesturing, vooralsnog 840D sl. Met de handbediening HT8 kan de operator niet alleen de freesbanen programmeren, ook het teachen van de robot gebeurt hiermee. De Kuka-robot blijft echter de eigen besturing KR C4 gebruiken, mede vanwege veiligheidsaspecten. Beide concerns hebben de interface echter zodanig ontworpen dat het voor de operator mogelijk wordt zonder specifieke robotkennis de robot te programmeren.

 


Robotfrezen met 0,1 mm nauwkeurigheid
Een andere stap is het frezen met een robot. Op de EMO demonstreerde Kuka dit op de stand. Voordelen van frezen met een robot in plaats van een bewerkingsmachine zijn dat je eenvoudiger grote werkstukken kunt verspanen, gemakkelijker meerdere bewerkingen kunt uitvoeren zoals frezen, boren en afbramen met dezelfde robot en de zes assen die de robot erg flexibel maken. Ook biedt dit de kans om extra bewerkingen door de robot te laten uitvoeren, bijvoorbeeld markeren, inspecteren etcetera. Tot nog toe was de bottleneck bij robotfrezen de nauwkeurigheid. De armen van de robot bieden niet de stijfheid van een CNC-machine die nodig is om zeer hoge nauwkeurigheden te behalen. Volgens Manfred Gundel, ceo van Kuka Roboter, kan de robot nu aluminium frezen met een tolerantie van 0,1 mm. “Voor aluminium maar ook voor composieten is de robot geschikt voor het frezen.” Je kunt namelijk denken aan het voorfrezen door de robot en de nauwkeurige nabewerking op een klassieke werktuigmachine doen.

Robert Neuhauser (Siemens, links) en Manfred Gundel (Kuka) willen de samenwerking tussen beide concerns intensiveren.
Robert Neuhauser (Siemens, links) en Manfred Gundel (Kuka) willen de samenwerking tussen beide concerns intensiveren.

Mobiel platform voor grote delen
Daarnaast verwees Neuhauser naar additive manufacturing, een toepassing die nu al met robots wordt gerealiseerd. “Via een tweeweg meetsysteem meten we de afstand en compenseren we vervolgens voor een hogere nauwkeurigheid.” Een concrete toepassing voor het robotfrezen waar de beide concerns aan denken is een mobiel platform waarmee je de wieken van een windmolen bewerkt. Deze zijn tegenwoordig al tot 100 meter lang. Voordat zo’n complete fabriek operationeel is, zullen nog een jaar of vijf voorbij gaan, verwacht Manfred Gundel. Op termijn willen de concerns een doorlopende programmeerlijn ontwikkelen: als je in NX CAM je werkstukken programmeert, kun je daar direct de simulatie met de robot doen. Is het programma goed, dan genereert het systeem automatisch het programma voor de robot, inclusief compensatie voor de robot.

 

[box type=”info”]Interview Joachim Zoll Lees hier het interview met Joachim Zoll over zijn visie op IT-integratie in de werktuigmachine. [/box]

 

Meer informatie
Siemens Motion Control
Kuka Roboter

 

1 gedachte over “Siemens en Kuka: robotfrezen kansrijk, Run MyRobot vereenvoudigt robotprogrammering

Reacties zijn gesloten.

Pin It on Pinterest