Boessenkool

Stichting Verspanersforum heeft de laatste trainingen van dit jaar afgerond. Verspaners van Boessenkool uit Almelo en HWI Techniek in Alphen aan de Rijn werden bijgeschoold over het verspanen van superlegeringen.

Dat is niet hetzelfde als het verspanen van staal maar dan langzamer, weten de cursisten nu voor zover dat inzicht er nog niet was. Het ging in deze training om het bewerken van superlegeringen. Bij Boessenkool uit Almelo sluit dit goed aan bij de praktijkaanpak om als co-maker de knowhow direct in de praktijk toe te passen. Ook de firma HWI Techniek uit Alphen aan de Rijn creëert een voorsprong in dit segment van de productietechnologie. Onlangs hebben zij hiervoor nog het ISO 9001-2000 certificering traject met succes doorlopen. Zij zijn bekwaam in het bewerken van hoogwaardige materialen zoals Super Duplex, Hastelloy en titanium, die vaak worden gebruikt in een omgeving met agressieve stoffen of onder extreem hoge belasting zoals in de chemie-, olie-, gas- en offshore-industrie. Het Verspanersforum heeft de trainingen speciaal afgestemd op de bedrijven die met dergelijke materialen werken. Men wil meer bedrijven deze kennis aanbieden.

Meer informatie

Op de website van stichting Verspanersforum staat meer informatie over de opleidingen die ook in 2014 aangeboden worden. Hier vind je ook een referentielijst van bedrijven waarmee samen trainingstrajecten zijn gedaan.

FOTO: een van de toepassingsgebieden van superlegeringen is in moderne straalmotoren.

Pin It on Pinterest