Hemabo

Een kunststof product dat hemabo freest.

De Twenste toeleverancier Hemabo Kunststoftechniek heeft onlangs een Makino D300 in gebruik genomen voor het verspanen van hoogwaardige kunststofcomponenten. Eerder al investeerde het bedrijf in een bewerkingscentrum van Grob.

[quote float=”right”]Engineering plastics voor hightech sector relatief onbekend [/quote]

Het nieuws komt de laatste weken vooral van de exposanten op de Techni-Show. Maar aan de overkant, op de ESEF, staan de klanten die de machines inzetten. En dat gebeurt soms verrassend, zoals de Makino D300 waarmee Hemabo sinds dit jaar hoogwaardige kunststof onderdelen freest. Als je voor precisieverspaning kiest, hoeft het materiaal niet altijd een metaal te zijn. Met het 5-assig bewerkingscentrum Makino D300 (met in totaal 139 gereedschappen in het magazijn) freest Hemabo zeer nauwkeurig engineering plastics. In gevuld PEEK haalt men bijvoorbeeld al nauwkeurigheden van 0,05 mm, maar dat wil men nog nauwkeuriger gaan doen. Belangrijker is echter de repeteerbaarheid van de producten, omdat men ook serieproductie doet.

Makino D300
De nieuwe Makino D300

Nauwkeurige toleranties

Dennis Glaasker, salesmanager:  “Vaak zie je bedrijven kunststoffen verspanen op freesmachines voor hout of eenvoudige freesbanken voor metaal. Wij hebben juist gekozen voor deze hoogwaardige freesmachines omdat we hiermee, in combinatie met de juiste gereedschappen en verspaningsparameters, repeteerbaar de meest nauwkeurige toleranties kunnen realiseren.” Eerder nam het bedrijf al twee Grob 350 machines in gebruik, compleet met robotisering van Cellro en verfijnde opspantechnieken. En men heeft het CADCAM systeem aangepast. Met deze investeringen wil Hemabo zich hoger in de markt positioneren. Want Nederland loopt volgens Dennis Glaasker achter op het buitenland als het gaat om het inzetten van engineering plastics in de precisie-industrie.

Hightech machinebouw

Hij ziet deze markt groeien. “Europa moet het hebben van technische innovaties. Clusters rond hightech machinebouw stellen hoge eisen aan kwaliteit én levertijd. De prijs moet goed zijn, maar deze markt is niet alleen prijs gedreven.” De toegevoegde waarde van Hemabo zit mede in de brede ervaring met technische kunststoffen. Daardoor kan men klanten al in het voortraject adviseren over de materiaalkeuze. Ook heeft men veel ervaring en kennis opgebouwd omtrent het spanningsarm maken van de kunststof componenten na de freesbewerking.

Hemabo
De verspaningswerkplaats bij Hemabo nog voordat de Makino werd geïnstalleerd.

Qua bewerkingstechnologie is er nog veel onbekendheid bij wat realiseerbaar is in kunststoffen. Op de komende ESEF pakt Hemabo daarom groots uit om deze freesdiscipline breed onder de aandacht te brengen.

Meer informatie

Hemabo Kunststoftechniek

Pin It on Pinterest