DLP

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) wil samen partners een 3D-printer voor metaal ontwikkelen op basis van de DLP technologie.

Deze techniek wordt nu nog alleen ingezet om van vloeibare polymeer of keramiek 3D producten te printen. Onderzoek heeft aangetoond dat DLP zeer geschikt is voor metaalprinten.

Kans voor high tech machine-bouw

Het voordeel van deze technologie is een betere opbouw van het materiaal, dat in tegenstelling tot de reeds bestaande en alom gebruikte 3D technologieën geen gebruik maakt van het smelten van de metalen. Dit zal resulteren in goed verdichte, homogene en dus kwalitatief hoogwaardige materialen. DLP staat voor digital light processing en wordt door andere producenten van 3D printers al langer toegepast. Eind vorig jaar heeft ECN samen met Formatec de techniek aangepast voor het printen van technisch keramiek, dat door Admatec nu op de markt wordt gebracht.

DLP
De schematische voorstelling van de DLP-technologie zoals die gebruikt wordt voor het 3D printen van keramiek.

Hightech metalen onderdelen

Vanuit de markt is er al veel belangstelling voor diverse metalen en metaallegeringen die toepasbaar zijn onder extreme omstandigheden en in hoog vacuüm. Voor met name hightech sectoren biedt de DLP-techniek nieuwe mogelijkheden, omdat nu machineonderdelen gerealiseerd kunnen worden die voorheen niet mogelijk waren. Nu de haalbaarheid is aangetoond, kan de techniek doorontwikkeld worden, aldus Jan Opschoor, researcher Materials, Testing & Analysis van ECN. Voor deze ontwikkeling en het marktrijp maken van de technologie zoekt ECN samenwerking met publieke en private partijen. Opschoor: “We denken dat deze technologie een groot aantal nieuwe toepassingen mogelijk maakt die voorheen niet of nauwelijks waren te realiseren.”

 

ECN
De hardmetalen bouten, vervaardigd via Metal Injection Moulding, een andere ontwikkeling van het ECN.

Ook al MIM

Het onderzoekcentrum heeft ook al een Metal Injection Moulding (MIM) proces ontwikkeld voor de fabricage van hoogwaardig wolfraam en molybdeen. De materiaalkundige kennis van ECN is voor veel toepassingen relevant gebleken, onder meer bij het ontwikkelen van membranen, zonnecellen, hybride materialen en brandstofcellen.

 

Meer informatie

ECN

Pin It on Pinterest