Kennametal heeft in de nieuwe wisselplaten Beyond MR de spaanbreker aangebracht in een continue curve. Hierdoor worden wisselende spanningen verminderd. Dat komt de standtijd ten goede, terwijl tegelijkertijd de hogere productiviteit behaald wordt die eigen is aan dit type wisselplaten.

 

 

Dubbelzijdige indexeerbare wisselplaten hebben doorgaans vier snijkanten per zijde met snijkanten die van elkaar zijn afgericht. Een spaanbreker bestaande uit een oplopend en een aflopend deel scheidt gewoonlijk iedere snijkant. Terwijl deze spaanbrekers helpen om de spaanafvoer en de snijbewerking te beheersen, vormt het meestal gegroefde ontwerp van het incrementele oplopende en aflopende deel er vaak voor dat hier spanningen worden geconcentreerd. Die verkorten de levensduur.

Uniforme spaanvorming

Kennametal pakt dit probleem bij de nieuwe Beyond MR (licht voor- en nadraaien) aan door met name de geometrie van de spaanbreker te veranderen. Deze loopt in een continue curve zodat wisselende spanningen worden verminderd. De straal van de kromming aan de oppervlakte van de spaanbreker is in het begin heel groot en wordt aanmerkelijk kleiner waar hij het oplopend deel van de spaanbreker vormt, legt Igor Kaufmann, senior manager product engineering van de afdeling RD&E van Kennametal uit. Vanaf het laagste punt van de spaanbreker wordt de kleine radius van de kromming geleidelijk groter, en vormt daarbij het aflopend deel. Aangezien het oppervlak van de spaanbreker altijd een curve heeft, ontstaat een uniforme spaanvorming. Spanen zullen geneigd zijn voortdurend binnen de spaanbreker te deformeren, waarbij de wrijving tussen de spaan en de wisselplaat tot een minimum gereduceerd wordt.

Zeer grote aanvalshoek

De snijkanten worden verder beheerst door de aanvalshoek. Byond MR kent een zeer grote aanvalshoek die werkt met de regelmatig gekromde snijkant om de snijkrachten te verminderen en de levensduur van het gereedschap te verlengen. Ondanks deze grote aanvalshoek, is de dubbel indexeerbare wisselplaat stabiel, aldus de gereedschapfabrikant. Dat geldt ook bij toepassingen met grote snedediepte. De wisselplaten hebben bovendien inwendige koeling, wat zowel de gelijkmatigheid van de bewerking als eveneens de levensduur ten goede komt.

Kennametal levert Beyond MR in zes typen, geschikt voor een breed spectrum aan materialen maar in het bijzonder geschikt voor het draaien van roesvaste staalsoorten. Er zijn ook typen beschikbaar voor staal en gietijzer.

 

Meer informatie

Kennametal

 

 

 

Pin It on Pinterest