ERP Plan-de-CAMpagne

Maakbedrijven kunnen hun concurrentiepositie versterken door op een slimmere manier werkvoorbereiding, productie en logistiek aan te sturen. Dat is het centrale thema van een seminar dat Bemet International organiseert rond het ERP-systeem Plan-de-CAMpagne V5. Om de overtuiging kracht bij te zetten, krijgen alle deelnemers na afloop gratis de software mee.

 

Bemet laat in seminar zien welke efficiencywinst mogelijk is

Bij Bemet zijn Frederik Haaxman en Geert Tijsseling, accountmanagers, ervan overtuigd dat juist de kleinere en middelgrote bedrijven uit de maakindustrie, die nog dikwijls alles aansturen op basis van office applicaties en een boekhoudpakket, een efficiencyslag kunnen maken. “Door het gebruik van stand alone applicaties vindt er geen gegevensuitwisseling plaats. Dat resulteert in dubbele handelingen wat tevens de foutkans vergroot”, zegt Frederik Haaxman. Wordt ERP wel ingezet, maar betreft het geen branchepakket, dan mist het productiebedrijf vaak specifieke ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld calculeren, productieplanning en koppelingen met CAD systemen of andere applicaties.

 

Efficiencyslag maken
Juist een branchespecifiek pakket zoals Plan-de-CAMpagne beschikt over specifieke tools voor het calculatieproces. Ook kunnen alle gangbare CAD-pakketten gekoppeld worden. “Machinebouwers kunnen stuklijsten inlezen en dubbele handelingen met grotere foutkansen voorkomen. Maar ook bedrijven die bijvoorbeeld frees- of draaidelen maken, kunnen sneller calculeren en offertes uitbrengen en vanuit het ERP-systeem terugvallen op nacalculatiedata en daardoor beter calculeren. In het voortraject kan vaak een efficiencyslag worden gemaakt”, aldus Tijsseling.

 

Plan-de-CAMpagne
Bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd door één doorlopende datastroom te gebruiken, die dezelfde data telkens hergebruikt.

 

Productie aansturen
Wat vaak onderbelicht blijft, is dat de gebruiker uiteindelijk zelf bepaalt hoe gedetailleerd of hoe grof hij calculeert. Frederik Haaxman: “De perceptie is soms dat ERP dwingt meer vast te leggen. Weliswaar leggen we op sommige plaatsen in het ERP-systeem gegevens vast die de klant in zijn huidige situatie niet vastlegt. Daardoor ontstaat het beeld dat je met zo’n systeem meer tijd kwijt bent. Vergeten wordt echter dat deze vastgelegde gegevens hergebruikt worden. In een later stadium resulteert dit in tijdwinst. Binnen het totale bedrijfsproces werk je dan wel efficiënter.” De tijdens het calculeren vastgelegde gegevens worden direct gebruikt bij het aansturen van de productie, inclusief werk- en pakorders. Later in het proces worden diezelfde gegevens gebruikt bij de pakbonnen en facturen die rechtstreeks vanuit het ERP-systeem kunnen worden gemaakt. Dubbele invoer van gegevens wordt zo geëlimineerd.

 

Onterechte angst
Een ander onterecht beeld dat Bemet met het seminar wil wegnemen, is de onterechte angst om langdurige, kostbare en tijdrovende implementatietrajecten. . “Je moet zeker het systeem optuigen voordat je kunt starten. Dat vergt inspanningen. Maar gemiddeld duurt een implementatietraject bij een klein of middelgroot bedrijf niet langer dan 2 maanden”, zegt Frederik Haaxman.

 

Gratis software
Om te laten zien dat Plan-de-CAMpagne ERP laagdrempelig is, krijgen de deelnemers na afloop van het seminar de software gratis mee naar huis. Frederik Haaxman: “Deze volledige versie is weliswaar niet specifiek afgestemd op de processen in het desbetreffende bedrijf, maar deelnemers kunnen wel hun eigen orders er doorheen sturen om zo een gevoel te krijgen wat Plan-de-CAMpagne ERP kan bijdragen aan efficiencyverbetering.”

 

Het ERP-seminar van Bemet International vindt plaats op 28 augustus van 19.00 – 22.00 uur in Veenendaal. Het seminar is bedoeld voor mkb-ondernemingen uit de maakindustrie. Deelname is gratis. Aanmelden kan hier 

Pin It on Pinterest