HPC Konferenz WZL

De digitalisering van de gereedschappen in de verspanende industrie is een feit. Over enkele jaren zullen apps van derden gewoon zijn en gaan we zelfs data vanuit de CNC-machine naar de cloud streamen. En de smartphone wordt een standaard apparaat voor het uitlezen van data.

 

CNC-data vanuit de machine naar de cloud streamen

Streaming data tussen de freesmachine en de cloudopslag? Science fiction? Niet als je het aan Komet Group vraagt. Niklas Kramer, hoofd R&D bij de Duitse gereedschappenfabrikant Komet Group schetste op de 5e HPC conferentie bij het WZL en Fraunhofer IPT in Aken de digitalisering van de gereedschappen. Deze ontwikkeling is volgens hem al in volle gang.

 

Het scherm van de app om een aantal maten in te vullen.
Het scherm van de app om een aantal maten in te vullen.
De smartphone als instelapparaat.
De smartphone als instelapparaat.

App en fijnboorkop
Hij gaf een aantal voorbeelden uit eigen huis. Een relatief eenvoudig voorbeeld is de precisiekotterkop MicroKom BluFlex. Deze boorkop gebruikt instelbare wisselplaatjes. Door een draadloze uitleesunit te koppelen aan de kop, kan het afstellen van de wisselplaten zeer exact gebeuren. De communicatie verloopt via bluetooth. Komet gaat nu een stap verder en heeft een Android-app ontwikkeld voor smartphones, die gekoppeld wordt. Het fijninstellen kan dus via de app gebeuren. Niklas Kramer ziet hier zowel voor de verspaner als voor Komet zelf belangrijke voordelen in. “De gebruiker geeft een aantal maten in en de berekening gebeurt door de app. Dat verkleint de foutkans, maakt het gebruik gemakkelijker en het proces zekerder.” Bovendien is het voor de fabrikant gemakkelijker om updates te leveren via de apps. De gebruiker werkt zonder al te veel moeite telkens met de laatste versie. En een kapotte smartphone belemmert niet de productie, want de app kan zonder meer op een andere toestel worden geïnstalleerd. Voor Komet Group zelf heeft een dergelijke app ook voordelen. “Onze kerncompetentie is gereedschaptechnologie, maar we moeten nu ook apparaten bouwen zoals de uitlezer. Via een app maken we gebruik van al bestaande apparatuur. Dat is gemakkelijker.”

 

Niklas Kramer, hoofd R&D bij Komet Group
Niklas Kramer, hoofd R&D bij Komet Group

Streaming data wordt standaard
Niklas Kramer verwacht dat het aantal apps in de verspanende industrie komende jaren verder gaat toenemen. De smartphone wordt een standaard apparaat in de verspanende industrie om allerlei data uit te lezen. Daarom is Industrie 4.0 een belangrijke ontwikkeling. Want het aan elkaar koppelen van machines en apparaten dwingt de fabrikanten tot standaardisering. Hij verwees in zijn inleiding naar de in Amerika ontwikkelde standaard MTConnect, die in de metaalbewerking steeds meer toepassingen vindt. Bovendien ontstaan er heel nieuwe mogelijkheden voor de fabrikanten om meer te doen met beschikbare data. Kramer verwacht zelfs dat dit ertoe zal leiden dat over enkele jaren data live gestreamd worden naar apps in de cloud die de data verwerken tot inzichtelijke rapportages. De werkvoorbereider krijgt daarbij een op zijn vragen afgestemde rapportage te zien en de operator weer een andere. “Streaming wordt standaard”, zei Niklas Kramer op de conferentie in Aken.

 

Meerwaarde haalt scepcis weg
Dat veel ondernemingen nu nog bedenkingen hebben bij het delen van data met cloudtoepassingen, is een kwestie van tijd. “Ik geloof net als bij de smartphone, als de meerwaarde maar groot genoeg is dan gaan de bedenkingen wel weg.” Desgevraagd zegt hij zelfs te verwachten dat er derde partijen komen die apps gaan ontwikkelen voor de industrie. Die ontwikkeling juicht hij toe. Ze hebben vaak andere ideeën dan de ontwikkelaars uit de industrie zelf en zullen laten zien dat je met de data nog heel andere dingen kunt doen dan tot nog toe gedaan wordt.

Meer informatie
Komet Group
Roco (Nederlandse importeur)

Pin It on Pinterest