RPM Innovations

3D-printen is zover om een plekje te veroveren naast de meer-assige bewerkingscentra en spuitgietmachines. Tot die conclusie komt de VDI in Duitsland in een recent statusrapport over additive manufacturing.

 

Additive manufacturing biedt mkb kansen

De VDI, de Duitse ingenieursvereniging met 152.000 leden, heeft een statusrapport Additive Fertigungsverfahren uitgebracht. Hiermee wil de vereniging het potentieel dat deze technologie biedt vooral onder de aandacht brengen van het midden- en kleinbedrijf in de maakindustrie. Want voor die groep biedt de technologie kansen om hoogwaardige producten in kleine aantallen te produceren, productontwikkeltijden te reduceren en sneller met nieuwe producten op de markt te komen. Het onderwerp 3D-printen is overigens absoluut niet nieuw voor de VDI. In 2003 heeft de vereniging al een expertgroep samengesteld en in 2009 is al een eerste VDI-norm voor additive manufacturing opgesteld.

 

MKB blijft nog achter
Een van de redenen om nu met een statusupdate te komen, is dat het MKB achterblijft in de acceptatie en toepassing van 3D-printen. Professor Gerd Witt, voorzitter van de VDI expertgroep, schrijft in zijn inleiding: “Wij zijn overtuigd dat de additive manufacturing technologieën vandaag al vaker in de industriële productie ingezet kunnen worden als nu in Duitsland de praktijk is.” Een implementatie van 3D-printen in de maakindustrie betekent uiteindelijk winst voor de economie en dus voor iedereen.

 

dmg mori lasertec 65 d
Een voorbeeld van een product gemaakt op de Lasertec 65 3D van DMG Mori. Goed te zien is hoe deze hybridemachine het product opbouwt en in dezelfde opspanning nabewerkt.

 

Gekwalificeerd personeel nodig
In het rapport geven de experts een overzicht van de stand van zaken. 3D-printen van kunststoffen en metaal is volgens hen state of the art. Keramiek printen kan weliswaar ook al, maar de betekenis hiervan is voor de Duitse industrie nog beperkt. Wel schetsen ze dat het proces complex is en dat veel factoren een rol spelen. Ook waarschuwen ze ervoor dat 3D-printen nog lang geen proces is dat onbemand kan plaatsvinden. Het is niet ongebruikelijk dat bij alle stappen interventies door medewerkers nodig zijn, schrijven de Duitse ingenieurs. Er wordt weliswaar hard gewerkt aan het automatiseren van de afzonderlijke stappen, een automatiseringsgraad zoals bij de verspanende machines en spuitgietmachines, is nog ver weg. ‘Om vandaag de dag het potentieel van additive manufacturing te benutten, is hoog gekwalificeerd personeel in alle onderdelen van het proces nodig.’

 

De kansrijke toepassingen en sectoren
Waar liggen nu de kansen? Daar zijn de experts in de VDI-groep duidelijk over. Kleine series, zeer klantspecifieke producten, manufacturing on demand, productie ter plaatse, productie van spare parts voor oude machines, en toepassingen waar het erom gaat om het aantal iteraties bij productontwikkeling te verminderen. Met name bij spuitgietdelen kost het nu vaak maanden om van een ontwerp tot een eerste product te komen. Met 3D-printen gaat dan binnen enkele uren, en met de juiste machines kunnen de eerste delen in huis geproduceerd worden. Ook toepassingen waar het aankomt op lichtere constructies bieden kansen voor 3D-printen. Het aantal markten is legio: van lucht- en ruimtevaart tot automotive, stempel- en matrijzenbouw, machinebouw, medische industrie maar ook de speelgoed en voedingsmiddelenindustrie.

 

Matusuura Lumex Avance-25
Matsuura is gestart met de verkoop van de 3D-metaalprinter, een combinatie van poederbed lasersmelten en frezen.

DMRC-roadmap
In het rapport verwijst de VDI ook naar een vorig jaar uitgebrachte studie van het DRMC, de roadmap Thinking ahead the future of additive manufacturing. Deze Duitse studie geeft een aardig inzicht in de bottlenecks van additive manufacturing en waar momenteel onderzoek naar gedaan wordt. In totaliteit geeft het DMRC-rapport een goed inzicht in welke oplossingen op korte en middellange termijn verwacht mogen worden. In het statusrapport van de VDI wordt eveneens aandacht besteed aan de juridische kanten van 3D-printen en de betekenis van de technologie in economische zin voor Duitsland. Die is groot. Mede omdat 3D-printen start ups de kans biedt om zonder te investeren in een eigen machinepark met nieuwe producten naar de markt te komen. Ze maken gebruik van de servicecentra die her en der opgericht worden.

Het VDI-rapport kun je gratis downloaden
Heb je interesse in 3D-printen? Binnenkort verschijnt het eerste 3D-printmagazine in Nederland.

FOTO boven: Deze complex gevormde buis van titaan is vervaardigd met 3D-printen in een machine van het Amerikaanse RPM Innovations. In het eerste 3D Printmagazine staat een artikel over dit Amerikaans bedrijf.

Pin It on Pinterest