Additive World Conference toont de oplossingen die AM rijp moeten maken als productietechnologie

De Nederlandse industrie moet méér gebruik maken van 3D-printen om daarmee innovatie te versnellen. Hiervoor is méér bewustzijn van wat kan met 3D-printen nodig, maar eveneens meer focus op de nieuwe technologie in diverse innovatieprogramma’s. Om dat doel te bereiken, start op 11 november de nieuwe branchevereniging 3Din.NL.

 

Meer focus op 3D-printen versnelt innovatie

“In Nederland ontbreekt focus op 3D-printen. Er gebeurt weliswaar veel, maar eigenlijk allemaal sub rosa. Met 3Din.NL willen we vraag en aanbod en de wetenschap bij elkaar brengen. Zodat we kennis gaan delen en innovatie versnellen”, zegt Sylvia Roelofs, voorzitter van het voorlopig bestuur, over de ambities van de nieuwe branchevereniging op het gebied van 3D-printen. De vereniging, ondergebracht bij VNO-NCW, beleeft op 11 november haar vuurdoop in het Museum voor Communicatie in Den Haag, waar dan de expositie 3D Go! loopt. De lancering gebeurt tijdens het symposium 3D-printen op topsector niveau.

 

3din.nl
De nieuwe branchevereniging 3Din.Nl wil partijen bij elkaar brengen om de innovatie door 3D-printen te versnellen.

3D-printen kan werk terug halen
Sylvia Roelofs was tot medio vorig jaar directeur van Nederland ICT. Na haar vertrek bij deze branchevereniging is ze in gesprek geraakt met Willem Vermeend over diens visie op 3D-printen. Deze technologie sluit volgens beiden naadloos aan op de huidige trend in de maakindustrie: kleine series en goedkoper produceren. Met 3D-printen kan de Nederlandse maakindustrie werk terughalen, is hun overtuiging. In tegenstelling tot omringende landen, is er in Nederland echter geen gericht beleid om de groei van 3D-printen in de industrie te stimuleren. Andere landen doen dat wel. Duitsland wil de technologie gebruiken om minder afhankelijk te zijn van grondstoffen; Italië ontwikkelt 3D-printen voor de automotive industrie en België richt zich onder andere op de zorgsector. “En het Verenigd Koninkrijk zet in op het onderwijs. Alle scholen krijgen er 3D-printers.”

 

In samenspraak met andere branche-organisaties
Om te zorgen dat ook Nederland gerichter gaat inzetten op 3D-printen, heeft Sylvia samen met Willem Vermeend en een aantal anderen het initiatief genomen voor 3Din.NL, een branchevereniging die gehuisvest wordt bij VNO-NCW. Ze hebben deze stap echter niet genomen voordat ze met brancheverenigingen zoals de Metaalunie, VNCI en andere hebben overlegd. Sylvia Roelofs: “Ik merk dat 3D-printen overal op de agenda staat. Maar iedereen is vooral bezig eigen leden te informeren en te betrekken. Ze brengen niet vraag en aanbod bij elkaar.” Daarmee bedoelt ze dat marktpartijen waarvoor 3D-printen zinvol kan zijn, die de toepassing kunnen gebruiken, nog niet in gesprek zijn met aanbieders van de technologie. Die verbinding wil 3Din.Nl tot stand brengen. Ze benadrukt evenwel dat de nieuwe branchevereniging niet los gaat opereren van de andere brancheverenigingen. Bovendien wil de vereniging stimuleren dat bedrijven kennis met elkaar delen, net als onderzoeksinstellingen hun kennis moeten delen. “Je ziet dat ieder de kennis voor zich houdt, omdat men eerst nieuwe businessmodellen wil ontwikkelen. Als we die kennis delen, kunnen we de innovatie versnellen. ”

 

3din.nl
De Nederlandse maakindustrie moet veel meer focus krijgen op de mogelijkheden van 3D-printen, vinden de initiatiefnemers van 3Din.Nl

 

Gezondheidszorg kansrijk domein
Tijdens de soft launch van 3Din.Nl op 11 november gaat het voorlopig bestuur een aantal concrete domeinen benoemen waarop vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Een hiervan is de zorg. Met Achmea wil men komend voorjaar een bijeenkomst plannen om ziekenhuizen en zorgverzekeraars in contact te brengen met de maakindustrie die 3D-printen toepast. “We moeten de dialoog starten zodat de aanbodkant zicht krijgt op wat er moet gebeuren en de vraagkant duidelijk krijgt wat 3D-printen betekent voor de eigen workflow. Die dialoog mis ik tot nog toe”, zegt Sylvia Roelofs. Ze denkt hierbij aan thema’s zoals IP, productaansprakelijkheid, onderwijs maar ook certificeringen en keuringen. Ook standaardisatie is een thema dat hoog op de agenda van 3Din.Nl komt. Andere domeinen waarvoor men op dezelfde wijze vraag en aanbod bij elkaar wil brengen, zijn bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, Schiphol en de bouw. Met deze aanpak wil de nieuwe branchevereniging de innovatie rond 3D-printen versnellen, met als einddoel dat de maakindustrie weer kan gaan groeien.

 

Rol van de overheid
Als de industrie en de markt erin slagen deze dialoog aan te gaan en helder te krijgen waar behoeften liggen, wordt het volgens haar ook gemakkelijker om het ministerie van Eeconomische Zaken mee te krijgen. Momenteel is 3D-printen onderdeel van het smart industry programma bij EZ, Sylvia Roelofs vindt evenwel dat het onderwerp belangrijk genoeg is om het zelfstandig hoog op de agenda te zetten.

Tijdens het lanceringsevenement van 3Din.NL spreken onder andere Willem Vermeend, Egbert-Jan Sol van TNO en Carol Dina van Rico Nederland. Zij geven hun visie op de invloed van 3D printen op de topsectoren.

Meer informatie:
3Din.NL

Pin It on Pinterest