3D-metaalprinten

Binnen de topsector High Tech Systems & Materialen hebben het NLR en TNO het 3D Metaalprintprogramma gestart. Voor dit 4-jarig project is er 5,5 miljoen euro beschikbaar. De eerste zes bedrijven hebben zich al gemeld.

 

EZ stelt 5,5 miljoen euro beschikbaar voor 4 jaar

 

Het NLR en TNO willen met dit Metal Additive Manufacturing programma het industrieel MKB en andere Nederlandse industriële bedrijven helpen om certificeerbare 3D metaal geprinte producten te maken. De twee kennisinstellingen willen hiermee bouwstenen aanreiken waarmee de Nederlandse industrie 3D-metaalprinten kan inzetten voor veeleisende toepassingen, tegen een marktconforme prijs en met een constante kwaliteit.

MAMTeC
In het MAMTeC bij het NLR worden modellen ontwikkeld, materiaalkennis gebracht en vervolgens 3D-metaalprinten getest en gevalideerd.

Met name dat laatste is momenteel een punt dat veel aandacht krijgt, ook bij de fabrikanten van additive manufacturing machines. Het NLR en TNO nemen deze stap omdat het voor kleinere industriële bedrijven lastig is om zelf 3D-geprinte producten en methoden te certificeren, iets dat wel noodzakelijk is voor grootschalige toepassing in de hightech industrie.

 

Ook MKB welkom
Het programma wordt door Economische Zaken ondersteund met 5,5 miljoen euro. De initiatiefnemers verwachten dat het aantal van 6 deelnemende bedrijven nog gaat verdubbelen. Naast de bedrijven participeren ook universiteiten. Er is ruimte voor 3 promotieplaatsen binnen het programma. Onderwerpen die aan bod komen zijn materiaalkennis, proceskennis, certificatie en kwalificatie en ontwerpmethoden. Bedrijven die meedoen, moeten 50.000 euro per jaar bijdragen. Een van de faciliteiten die geboden worden, is een 3D-metaalpirnter (poederbedmachine), ovens voor warmtebehandeling en testapparatuur.

 

Marc de Smit (NLR) houdt dinsdag 3 maart op RapidPro een lezing over additive manufacturing programma.

Meer informatie
NLR 3D-metaalprinten
Marc de Smit, MAMTeC@nlr.nl

Pin It on Pinterest