Made-in-Europe.nu
Prosense

ProSense: productieaansturing in Industrie 4.0 tijdperk

Onderzoekers van het Werkzeugmaschinenlabor in Aken hebben samen met 12 partners uit onder andere de industrie een nieuw besturingsconcept voor fabrieken ontwikkeld. ProSense is een besturing voor een productieomgeving die gebaseerd is op cybernetische systemen en intelligente sensoren. Hiermee wordt de planning betrouwbaarder en is het gemakkelijker om levertermijnen na te komen.

 

Onderzoeksproject succesvol afgerond met praktijkcase in Demofabriek WZL

Industrie 4.0 begint langzaam maar zeker handen en voeten te krijgen. Het nieuwe besturingsconcept past helemaal in het concept van Industrie 4.0 Het nieuwe besturingsconcept is namelijk in staat om zowel robuuste productieprocessen mogelijk te maken alsook dynamisch te reageren op de veranderende vraag uit de markt.

 

Realtime data verwerken

Het cybernetisch ondersteuningssysteem koppelt informatie van de vele sensoren via de materiaalstroom aan bestaande data en genereert daaruit nieuwe informatie. Hiermee worden simulaties uitgevoerd en gewaardeerd en dat leidt uiteindelijk real time tot een optimale aansturing van de complete productie. Productieplanners kunnen met zo’n systeem veel betere gefundeerde beslissingen nemen en ook eventueel ingrijpen als dat nodig is, zowel op de werkvloer alsook in IT-systemen. De simulaties en data die gegenereerd worden, dienen als ondersteuning voor de medewerkers die dagelijks beslissingen nemen over de productie. De hele IT-structuur is modulair opgebouwd.

 

Intelligente sensoren

Essentieel in het hele concept zijn de intelligente sensoren die zeer gedetailleerde informatie verzamelen. Deze informatie wordt realtime teruggekoppeld naar het MES- of ERP-systeem. Doordat de sensoren tijdens de productie voortdurend data terugkoppelen en de besturing deze verwerkt, ontstaat er een dynamische aansturing van het proces op basis van realtime data. Het verschil tussen gewone sensoren en intelligente sensoren is dat deze laatste in staat zijn uit een fysisch meetresultaat zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens af te leiden. Zo kunnen deze sensoren niet alleen detecteren of een product aanwezig is, maar eveneens of het beweegt. De sensoren zijn niet alleen verticaal gekoppeld aan het MES- of ERP-systeem, maar zijn ook onderling aan elkaar gekoppeld, evenals aan aandrijfsystemen.

 

Demofabrik
In de Demofabriek op de campus in Aken wordt het systeem real life getest en kunnen ook bedrijven er ervaring mee opdoen.

 

Demofabriek in Aken

ProSense is veel meer dan een theoretisch model. Samen met partners zoals Ortlinghaus Werke en MSR Technologies is in de Demofabriek in Aken een prototype van het systeem gebouwd. Hier wordt de productie daadwerkelijk aangestuurd op basis van het concept dat binnen het 2 jaar durend onderzoeksproject werd ontwikkeld.

De onderzoekers hebben de eindresultaten van het project ProSense samengevat in een ebook dat gratis kan worden gedownload. Dat kan hier. Meer informatie over het hele project kun je ook op de website lezen.

 

Pin It on Pinterest