3D metaalprinten

3D metaalprinten biedt kansen, zoals hier in de matrijsindustrie. Waarom pakt de Nederlandse industrie dit slechts mondjesmaat op?

Teqnow en TNO starten een Technology Cluster AM. Naast een algemene introductie over additive manufacturing krijgen deelnemende bedrijven individuele begeleiding over hun eigen use cases die ze inbrengen. Het cluster richt zich specifiek op het verbeteren van koeling via 3D printen, gewicht besparen en functionele integratie.

 

Focus op koelingsoptimalisatie, gewichtsreductie en functie-integratie

Jo van de Put, adviseur bij Teqnow, ging tijdens de eerste AM workshop die Teqnow samen met 3D Print magazine vorige week organiseerde bij Maakmij in Zaltbommel, in op het cluster. Tijdens deze workshop bij het 3D metaalprintbedrijf voor de matrijzenindustrie ging het met name om koel- en stromingsoptimalisatie met behulp van 3D metaalprinten. Dankzij 3D printen kan de koelcapaciteit met een factor 8 worden vergroot, zo liet Christriaan Alofs van Maakmij zien (lees meer op 3D Print magazine).

 

 

Nadruk op slm-technologie

Het technologiecluster is bedoeld om meer in details te gaan wat betreft de mogelijkheden en de beperkingen van additive manufacturing, aldus Jo van de Put. “Er bestaat veel interesse voor 3D printen. Het is echter niet klaar terwijl je wacht, 3D printen is genuanceerder. Je moet goed kijken waar de toegevoegde waarde zit.” Het cluster gaat eerst in een aantal sessies in op de verschillende AM technieken, waarna de focus verschuift naar selective laser melting. Dit is één van de meest gebruikte metaalprinttechnieken die ook het verst is qua ontwikkeling en validering. Na de algemene sessies zijn er 3 individuele bijeenkomsten met de deelnemers, elk een bijeenkomst van 2 uur. Hierin worden de ingebrachte use cases uitgediept.

 

Drie toepassingen

Binnen het cluster staan drie toepassingen van additive manufacturing centraal. Het optimaliseren van koeling door gebruik te maken van AM; het reduceren van gewicht dankzij de specifieke mogelijkheden van metaalprinten en tot slot het integreren van functies. Hierdoor vervallen assemblagekosten en neemt de kwaliteit toe omdat bijvoorbeeld minder lasverbindingen nodig zijn. Van alle drie de mogelijke voordelen van AM worden specifieke aspecten behandeld.

Deelname aan het Technology Cluster AM bedraagt € 2000 (ex BTW) per bedrijf. Het cluster gaat door als er 5 deelnemende bedrijven zijn. Meer informatie: Jo van de Put, Teqnow (put@metaalunie.nl )

 

Pin It on Pinterest