Made-in-Europe.nu

CECIMO bepleit Europese strategie rond kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie en machine learning bieden de maakindustrie een grote kans om de efficiency te verhogen, processen verder te automatiseren en kosten te verlagen. Maar om het potentieel van kunstmatige intelligentie goed te benutten, moet Europa een alomvattende strategie ontwikkelen voor de verwerkende industrie. Kort samengevat is dat de kern van de oproep tijdens de najaarsvergadering vcan CECIMO in Brussel.

AI en machine learning bieden de maakindustrie veel kansen

CECIMO heeft het onderwerp kunstmatige intelligentie en machinelearning hoog op de agenda van de najaarsvergadering gezet. In een paneldiscussie met Europese beleidsmakers werd ingegaan op de kansen die het biedt maar ook wat er nodig is om deze kansen te benutten.

 

Voorkom negatieve beeldvorming

Luigi Galdabini, CECIMO president, twijfelt geen moment aan het potentieel. “Kunstmatige intelligentie en machine learning bieden een enorme kans voor automatisering, toenemende engineering efficiency en lagere kosten”, merkt hij op, kijken naar zowel de machinebouwers zelf als hun klanten in de verwerkende industrie. Reinhard Bütikofer, EU parlementslid, noemt advanced manufacturing, digitalisering en grondstoffen efficiency de drie transformaties die de Europese maakindustrie moet doormaken. Een grote uitdaging. En in deze context speelt kunstmatige intelligentie volgens hem een belangrijke rol. Europees commissaris voor onder andere Industrie en het MKB Elżbieta Bieńkowska waarschuwde voor de negatieve beeldvorming. “We moeten voorkomen dat angst ontstaat dat AI de zaken overneemt. Dergelijke scenario’s kunnen de acceptatie ervan verstoren.”

 

Lees hoe het Delftse bedrijf Fizyr met kunstmatige intelligentie de inzet van robottechnologie in de verspaning verandert

 

Fastems CEO: pak dringende zaken aan

Hoewel de Europese machinebouwers al lang bezig zijn met de integratie van digitale technieken en kunstmatige intelligentie in geavanceerde productiesystemen, wordt het volgens Tomas Hedenborg van Fastems wel tijd enkele zaken specifiek op te pakken. De CEO van Fastems noemde specifiek onderwerpen die te maken hebben met de technische, ethische, juridische zowel als regelgevingskant van kunstmatige intelligentie. Ook de belemmeringen die er liggen om hierin te investeren, verdienen aandacht.

 

3 thema’s rond AI benoemd

CECIMO heeft nu 3 thema’s benoemd. Allereerst de ontwikkeling van Europees beleid ten aanzien van kunstmatige intelligentie. Er zal ook meer geïnvesteerd moeten worden om de acceptatie van AI door de industrie te stimuleren en méér Europese capaciteit op dit vlak te creëren. Het tweede actiepunt betreft de Europese data economie. CECIMO geeft de voorkeur aan data gedreven oplossingen voor proces optimalisatie. Maar dan moet er wel een en ander geregeld worden over datagebruik en het delen van data. CECIMO omarmt op dit punt het 2e Data Package van de Europese Commissie, dat zelfregulering voorstelt. CECIMO ondersteunt de visie dat leveranciers en gebruikers bilateraal afspraken maken over datagebruik en delen. Tot slot hebben de leden van CECIMO besloten dat een vrijwillige Europese certificering voor data security het beste is. Het concept hiervoor dat momenteel door Enisa wordt ontwikkeld, is volgens de machinebouwers een goed kader voor een verbeterde dataveiligheid in het Internet of Things tijdperk.

 

3 comments

Pin It on Pinterest