Made-in-Europe.nu

Provincie Limburg: € 630.000 voor vernieuwing techniekonderwijs

Een aantal Zuid-Limburgse onderwijsinstellingen krijgt € 630.000 subsidie van de Provincie Limburg. Met dat geld kunnen ze doorgaan met de 2e fase van de vernieuwing  van het techniekonderwijs. Men wil onder andere nieuwe doorlopende leerlijnen ontwikkelen. Daarnaast ligt in deze fase de nadruk op het versterken van de relatie met het bedrijfsleven.

 

Samenwerking met bedrijfsleven versterken in 2e fase van actieplan

Het project sluit aan bij de actielijn Leren in de techniek: doorlopende leerlijnen uit het Techniekplan Limburg. Het Techniekcollege Zuid-Limburg is een van de kernontwikkelingen in het opzetten van de doorlopende leerlijnen Voorgezet Onderwijs-Middelbaar Beroepsonderwijs in Zuid-Limburg.

 

Vakmanschaproutes

Door de samenwerking van vijf onderwijsorganisaties LVO, SVOPL, DaCapo College, Arcus College en ROC Leeuwenborgh worden afspraken gemaakt over de aansluiting van vmbo- en mbo-onderwijs en een doelmatige spreiding van de techniekopleidingen in Zuid-Limburg. De opleidingen moeten state of the art en toekomstbestendig zijn. Door vakmanschapsroutes en technologieroutes te ontwikkelen, wordt het “weglekken” van techniekleerlingen beperkt. Voor de 2e fase van het project stelt de Provincie Limburg nu € 630.000 beschikbaar. Het project zet enerzijds in op het in stand houden van een breed en kwalitatief aanbod technische opleidingen. Anderzijds zet het in op een verhoging van de instroom van nieuwe leerlingen en de zijinstroom naar technisch onderwijs in de regio. Ook streeft het project naar een verhoging van het uitstroomniveau. Belangrijk in deze fase is de samenwerking met het bedrijfsleven.

 

Inbreng bedrijfsleven

Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs: “Door middel van deze samenwerking met bedrijfsleven kan het onderwijs ervoor zorgen dat zij kunnen blijven inspelen op de nieuwe technologische ontwikkelingen die gevraagd worden aan de huidige en toekomstige werknemers. Ook speelt het bedrijfsleven een cruciale rol bij het faciliteren van het leren in de praktijk en het beschikbaar stellen van praktijklocaties.”

 

Versnelling

Jos Kusters, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Leeuwenborgh, zegt dat met deze impuls van de provincie de herinrichting van het techniekonderwijs versneld kan worden. “Door het continue professionaliseren van docenten en het opzetten van intensieve partnerships onder andere in de sectoren Bouw, Procestechnologie, Maintenance en Mobility blijven we de doorlopende leerlijn Techniek samen met het vmbo en hbo moderniseren.”

 

Pin It on Pinterest