Made-in-Europe.nu

Nederland krijgt AI Coalitie

Nederland krijgt dit najaar een AI Coalitie. De vorming van één nationaal AI kennis- en innovatienetwerk moet alle versnipperde AI-initiatieven en onderzoekscentra gaan verbinden en zorgen dat er beter wordt samengewerkt. Daarmee moet Nederland op het vlak van kunstmatige intelligentie internationaal aansluiting houden bij de top.

Initiatiefnemers voor de Nederlandse AI Coalitie zijn naast een aantal bedrijven ook MKB-Nederland, VNO-NCW, TNO, de VSNU en het ministerie van Economische Zaken. In de taskforce AI hebben ze al de voorzet voor deze bredere samenwerking gegeven.

Krachtenbundeling noodzakelijk om internationaal de boot niet te missen

Katalysator voor concrete toepassingen

‘Deze coalitie moet zorgen voor een gezamenlijke aanpak nu tal van landen hard aan de weg timmeren en een voorsprong nemen bij het aantrekken van talent en de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen. Juist Nederland kan een unieke en mensgerichte aanpak ontwikkelen als we daar gezamenlijk de schouders onder zetten. Daarmee laten we AI werken voor elke Nederlander,’ schrijven de initiatiefnemers in een position paper met een aantal concrete voorstellen. In het position paper schrijven de initiatiefnemers dat de coalitie moet gaan fungeren als een katalysator voor toepassingen van kunstmatige intelligentie.

3 miljoen Nederlanders bijscholen

Ook moet er ruimte komen voor meer dan 400 extra onderzoekers. Het nieuwe centrum moet verder zorgen dat we bijvoorbeeld slimmer en verantwoorder data gaan delen en gebruiken. Verder wil men een Europees AI-topinstituut naar Nederland halen. Verder moet Nederland inzetten op een grootschalig om- en bijscholingsprogramma. De verwachting is namelijk dat circa 3 miljoen Nederlanders een bijscholing nodig hebben omdat door AI hun werk verandert.

Omarmen AI bepalend voor welvaart en welzijn

De noodzaak om niet langer af te wachten is duidelijk, aldus de initiatiefnemers. ‘De ontwikkeling van AI is onontkoombaar. De komende 10 jaar zal de welvaart en het welzijn van Nederland in hoge mate beïnvloed worden door onze slagvaardigheid in het omarmen van de opkomst van AI in de private en publieke sector, door de mate waarin we er in slagen de toekomst in eigen hand te nemen en we AI kunnen laten werken voor iedereen.’

Nederland dreigt slag om AI-talent te missen

Een reden om nu in actie te komen is dat AI een typische ‘winner takes it all’ technologie is. Wie het eerst succesvol in de markt komt, kan een niet meer te overbruggen voorsprong opbouwen. Een tweede reden is dat AI de arbeidsmarkt gaat veranderen. Voorkomen moet worden dat bepaalde groepen op de arbeidsmarkt buiten de boot vallen. En een derde reden is dat er signalen zijn dat Nederland de jacht op AI-talent internationaal aan het verliezen is.

Meer over de actiepunten die de Taskforce AI op tafel legt, kun je lezen in het position paper (download). Wie interesse heeft kan zich aanmelden via info@aicoalitie.nl

Op de EMO 2019 in september is kunstmatige intelligentie een van de belangrijkste thema’s. In Solutions Magazine september kun je meer lezen over hoe AI ook de maakindustrie gaat veranderen.

Pin It on Pinterest