In tegenstelling tot de industrie in zijn totaliteit, hebben de machinebouw- en metaalproductenindustrie de afzetprijzen in november wel kunnen verhogen. Daalden de prijzen in november (op maandbasis) met 0,1% voor de industrie in zijn geheel, de twee subsectoren wisten rond de 3% hogere afzetprijzen te bedingen.


Dat blijkt uit de recente cijfers van het CBS. Dat de afzetprijzen van de industrie als geheel licht daalde, komt door de forse prijsdalingen in de Chemie (-7.6%) en Aardolie (-5,5%). daar staat tegenover dat de producenten van metaalproducten in november 3,1% hogere prijzen wisten te realiseren, de machinebouwers in Nederland 2,8% hogere prijzen. In de meeste bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in november 2019 hoger dan een jaar eerder.

De prijsontwikkelingen vergeleken met een jaar geleden (bron: CBS)

Producentenvertrouwen stabiel

Het Producentenvertrouwen is afgelopen maand amper veranderd, het steeg van 2,8 naar 2,9. Ondernemers zijn positiever over hun orderpositie en de voorraden, maar minder positief over de verwachte bedrijvigheid. Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar.

Lagere investeringen in 2020

Eerder deze maand kwam het CBS al met cijfers over de investeringsplannen voor 2020. Producenten verwachten in 2020 2 procent minder te investeren dan in 2019. Het hoofdmotief om te investeren is in 2020 voornamelijk vervanging is (40 procent).

Foto: angelo luca iannaccone via Pixabay


Pin It on Pinterest