Made-in-Europe.nu
RVS Finish

RVS Finish investeert in Grade 2 reiniging

Om in te spelen op de groeiende vraag naar Grade 2 reiniging, investeert RVS Finish in een installatie voor dampfasereiniging. In maart is deze operationeel. Precisiereiniging vraagt echter méér dan een machine, zegt Driek Brouwers van RVS Finish. “Als je niet de kennis van het totale proces hebt, kun je nooit goed reinigen.” Tijdens Clean 2020 laat hij de praktijk van Grade 2 reinigen zien.


ASML legt met de nieuwe GSA de lat voor de oppervlaktereinheid van componenten opnieuw hoger. Tijdens Clean 2020 bij het Mikrocentrum gaan specialisten uit de halfgeleiderindustrie in op het waarom van de hoge eisen. De praktijk hoe je dan kunt reinigen, komt eveneens aan bod. In de presentatie van RVS Finish, samen met Mavom en Ecoclean, wordt uitgelegd waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt.

Driek Brouwers: de machine is slechts één aspect; zonder kennis kun je nooit goed reinigen

De cleanroom reiniging bij RVS Finish wordt uitgebreid met een EcoCcore machine. Uitbreiding van de bestaande baden zou de doorlooptijd te lang maken met hans op storingen.

Juiste protocollen volgen essentieel

De hogere eisen dwingen namelijk toeleveranciers zich te verdiepen in alle aspecten van reiniging. Dat loopt uiteen van het design, tussenreiniging tot en met hoe je met de stukken omgaat. “Ingangscontrole en eventuele voorreiniging blijven belangrijk”, aldus Driek Brouwers, bedrijfsleider bij RVS Finish. Op de juiste wijze wijzen produceren en handelen zijn echter de belangrijkste stappen in het reinigingsproces. “Als dit niet volgens juiste protocollen gebeurt is het product niet goed te reinigen,” zegt Driek Brouwers. High tech reinigen luistert nauw.

Van Grade 4 naar Grade 2 reiniging

Bij RVS Finish in Bergeijk merkt men al langer dat reiniging een thema is dat interesse heeft. “De technologie voor Grade 4 reiniging wordt laagdrempeliger. Meer bedrijven gaan dit zelf doen. Tegelijkertijd neemt de vraag naar Grade 2 reiniging toe”, zegt Driek Brouwers. Deze twee ontwikkelingen hebben RVS Finish, een loonbedrijf voor de maakindustrie, aangezet om te investeren in Grade 2 reiniging. “We willen nu doorpakken. Steeds beter willen worden zit in ons DNA.” Daarom investeert RVS Finish in een nieuwe EcoCcore dampfasereinigingsinstallatie van Ecoclean. Hierin gaat men reinigen met gemodificeerde alcohol van Safechem, geleverd door Mavom.

Goede procesbeheersing nodig

In principe had men, om de eisen van Grade 2 te halen, kunnen volstaan met het bijplaatsen van een aantal reinigingsbaden. Maar: dan zou het proces bewerkelijk worden, een langere doorlooptijd krijgen en de kans op storingen toenemen. Daarom zet het loonwerkbedrijf in één keer een aantal stappen, waar de installatie onderdeel van is. “De machine is slechts een begin”, zegt Driek Brouwers. “Als je de kennis niet hebt, kun je nooit goed reinigen. Je moet het hele proces beheersen. En wanneer we als loonbedrijf marktaandeel willen winnen, moeten we de kosten zo laag mogelijk houden.”

grade 2 reiniging
De machine van Ecoclean zorgt voor Grade 2 reiniging.

RVS Clean investeert in kennis én technologie

Daarom worden de reinigingsactiviteiten ondergebracht in een aparte tak , RVS Clean. Fysiek zat de reiniging al in een andere hal dan de straalactiviteiten; voor de uitstraling gebeurt het nu onder een andere naam. Daarnaast is een speciale projectleider voor Grade 2 aangetrokken, afkomstig van Fontys Hogescholen. Driek Brouwer: “Voor Grade 2 reiniging heb je fysische en chemische kennis nodig. Wij willen weten wat er in het proces gebeurt. Daarom investeren we in kennis.” De installatie van de EcoCcore van Ecoclean is de volgende stap. De reinigingsmachine, met een korf van 670 bij 480 bij 400 mm, zorgt ervoor dat de Grade 2 reiniging in één stap gebeurt. De aanvoerlijn voor de machine staat in de schone ruimte, de onderdelen komen er in de cleanroom (klasse 5) uit, om nieuwe verontreinigingen absoluut uit te sluiten. Om het proces te controleren, laat men periodiek RGA-metingen doen nadat de initiële validatie voor procesvrijgave is gedaan. Driek Brouwers: “We praten er al over om dit in de toekomst zelf te gaan doen. We willen immers zelf kunnen bepalen of we de juiste kwaliteit leveren”.

Presentatie met partners op Clean2020

Tijdens Clean 2020 laat Driek Brouwers in zijn presentatie zien waarom je deze stappen moet zetten om tot een Grade 2 reinigingsresultaat te komen. Zelfs met de ervaring die het bedrijf heeft, kun je dat niet in je eentje, meent hij. “Daarom hebben we partners gezocht waar we een goed gevoel bij hadden en die bereid zijn met ons een continu verbetertraject in te gaan.” Dat zijn Ecoclean en Mavom, die in de presentatie van Driek dieper ingaan op de reinigingstechnologie en de rol van reinigingsmedia. Driek Brouwers: “Ook hierin willen we ons doorontwikkelen. We gaan nu doorpakken naar Grade 2.” Begin 2021 wil men RVS Clean verhuizen naar een grotere cleanroom, waar eventueel ruimte is voor extra reinigingscapaciteit. Want de vraag naar Grade 2 reiniging neemt verder toe.

Clean 2020 vindt op 28 januari plaats bij het Mikrocentrum. Driek Brouwers geeft dan samen met Ecoclean en Mavom een presentatie over de praktijk van Grade 2 reinigen. Meer over Clean 2020 vind je hier.

Pin It on Pinterest