Made-in-Europe.nu

Vijf verspanende branches vormen cluster bij Metaalunie

Koninklijke Metaalunie brengt dit voorjaar vijf verspanende branches samen in één cluster. Het is de bedoeling dit branchecluster van toeleveranciers in de metaalindustrie verder uit te breiden. Deze stap moet de positie van de bedrijven in de waardeketen versterken.


Koninklijke Metaalunie kondigt de vorming van het nieuwe branchecluster aan in Metaal & Techniek januari 2020, het ledenblad voor de 14.000 leden. Eerder heeft de organisatie al een cluster gevormd met bouw-gerelateerde branches binnen de Metaalunie. Bert Faessen, die leiding geeft aan de branchemanagers, zegt dat er veel meer uit de samenwerking te halen valt dan nu het geval is. Volgens hem ontbreekt het in de top van de piramide, waar beleidssecretarissen op politiek niveau lobbyen, aan samenwerking tussen vergelijkbare branches.

Meer overeenkomsten dan verschillen

Het nieuwe branchecluster bestaat uit zo’n 250 bedrijven, verdeeld over vijf branches: Dutch Precision Technologies (DTP), Dutch Heavy Machining Association (DHMA); Dutchform; Nederlandse Precisie Slijpbedrijven (NPS) en Dutch Tube Bending Association (DTBA). Het zijn volgens Claudia Willems, branchemanager, allemaal bedrijven die “meer overeenkomsten dan verschillen kennen, vooral als het gaat om belangrijke vraagstukken als scholing en opleiding van personeel, energietransitie, digitalisering en standaardisatie.” Onderlinge samenwerking op projectniveau kan volgens haar voorkomen dat bedrijven tegen elkaar worden uitgespeeld, waarbij de individuele marges verdampen.”

Het branchecluster organiseert komend voorjaar de eerste bijeenkomst.

Het volledige artikel staat in Metaal & Techniek.

Pin It on Pinterest